Článek ve sborníku konference

VLK Jan a CHUDÝ Peter. Adaptive Augmentation of an Unmanned Aerial Vehicle's Flight Control System. In: Proceedings of 37th Digital Avionics System Conference. London, UK: IEEE Computer Society, 2018, s. 633-641. ISBN 978-1-5386-4112-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Adaptive Augmentation of an Unmanned Aerial Vehicle's Flight Control System
Název (cs):Adaptivní rozšíření systému řízení letu pro bezpilotní letoun
Strany:633-641
Sborník:Proceedings of 37th Digital Avionics System Conference
Konference:37th AIAA/IEEE Digital Avionics Systems Conference
Místo vydání:London, UK, GB
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-4112-5
DOI:10.1109/DASC.2018.8569881
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
adaptivní řízení, letoun, control hedging, zákony řízení, dynamický model, systém řízení letu, pevné křídlo, lineární kvadratický regulátor, Lyapunovská stabilita, adaptivní řízení s referenčním modelem, simulace, stavový model, bezpilotní letoun
Anotace
Článek představuje návrh adaptivního rozšíření systému řízení letu pro bezpilotní letoun. Jako záklaní řídicí systém byl použit Lineární Kvadratický Regulátor (LQR), jenž byl rozšířen o adaptivní smyčku založenou na technice adaptivního řízení s referenčním modelem (MRAC).
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jan Vlk and Peter Chud{\'{y}}},
  title = {Adaptive Augmentation of an Unmanned Aerial
	Vehicle's Flight Control System},
  pages = {633--641},
  booktitle = {Proceedings of 37th Digital Avionics System Conference},
  year = 2018,
  location = {London, UK, GB},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5386-4112-5},
  doi = {10.1109/DASC.2018.8569881},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11804}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.53.231