Článek v časopise

NOSKO Svetozár, MUSIL Martin, ZEMČÍK Pavel a JURÁNEK Roman. Color HDR video processing architecture for smart camera. Journal of Real-Time Image Processing. 2018, roč. 2018, č. 1, s. 1-12. ISSN 1861-8200. Dostupné z: https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11554-018-0810-z
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Color HDR video processing architecture for smart camera
Název (cs):Architektura pro zpracování barevného HDR videa pro smart kamery
Strany:1-12
Místo vydání:DE
Rok:2018
URL:https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11554-018-0810-z
Časopis:Journal of Real-Time Image Processing, roč. 2018, č. 1, DE
ISSN:1861-8200
DOI:10.1007/s11554-018-0810-z
Klíčová slova
HDR, HDR camera, Tone mapping, Real-time HDR processing, HDR deghosting
Anotace
Článek představuje novou FPGA architekturu pro pořizování videa s vysokým dynamickým rozsahem (HDR), která je založena na skládání různě exponovaných snímků. Ve článku je představen princip, jakým je HDR obraz pořizován a také implementace rychlého lokálního tone-mappingu založeného na bilaterálním filtru. Algoritmus pořizování HDR je vylepšen aplikováním deghostingu, který je představen v rámci tohoto článku. Hardwarová výpočetní pipeline je navržena s ohledem na efektivnost a vysoký výpočetní výkon, všechny výpočty jsou tak prováděny v celočíselné aritmetice s pevnou řadovou čárkou. Tato úprava umožňuje efektivní implementaci v programovatelném hardware, například v FPGA (Field Programmable Gate Arrays), kde dosahuje rychlosti zpracování HDR videa v reálném čase na videích o rozlišení FullHD. Současná implementace převyšuje současné nejpokročilejší implementace zejména použitím lokálního tone-mappingu a aplikací deghostingu.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Svetoz{\'{a}}r Nosko and Martin Musil and Pavel
	Zem{\v{c}}{\'{i}}k and Roman Jur{\'{a}}nek},
   title = {Color HDR video processing architecture for smart
	camera},
   pages = {1--12},
   journal = {Journal of Real-Time Image Processing},
   volume = 2018,
 number = 1,
   year = 2018,
   ISSN = {1861-8200},
   doi = {10.1007/s11554-018-0810-z},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11825}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109