Článek v časopise

HLOSTA Martin, ZDRÁHAL Zdeněk a ZENDULKA Jaroslav. Are we meeting a deadline? classification goal achievement in time in the presence of imbalanced data. Knowledge-Based Systems. Amsterdam: Elsevier Science, 2018, roč. 2018, č. 160, s. 278-295. ISSN 0950-7051. Dostupné z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705118303496
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Are we meeting a deadline? classification goal achievement in time in the presence of imbalanced data
Název (cs):Splníme termín? klasifikace dosažení cíle v čase při nevyvážených datech
Strany:278-295
Místo vydání:NL
Rok:2018
URL:https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0950705118303496
Časopis:Knowledge-Based Systems, roč. 2018, č. 160, Amsterdam, NL
ISSN:0950-7051
DOI:10.1016/j.knosys.2018.07.021
Klíčová slova

Classification, imbalanced data, learning analytics, educational data mining
Anotace
Článek se zabývá problémem konečného souboru entit, u kterých je požadováno dosažení cíle v předem stanoveném termínu. Například skupina studentů má předložit úlohu do specifikovaného data. Chceme predikovat, které entity v termínu cíl splní. Prediktivní modely jsou vytvořeny pouze na základě údajů z této populace. Predikce jsou prováděny v různých okamžicích s přihlédnutím k aktualizovaným údajům o entitách. Prvním příspěvkem článku je formální popis problému. Důležitou vlastnosyí navrhované metody tvorby modelu je využití vlastností entit, které již cíle dosáhly. Takový přístup nazýváme "Self-Learning". Vzhledem k tomu, že obvykle jen několik entit dosáhlo cíle na začátku a jejich počet postupně narůstá, problém z podstaty nevyvážený. Abychom zmírnili dopad nevyváženosti, zlepšili jsme metodu Self-Learning řešením ztráty informace a několika technikami vzorkování. Původní metoda Self-Learning a její modifikace byly vyhodnoceny v případové studii pro predikci odevzdání prvních úloh ve vysokoškolských kurzech distančního vzdělávání. Výsledky ukazují, že navrhovaná vylepšení překonávají dva specifikované bázové modely a původní metodu Self-Learning a také to, že nejlepších výsledků při řešení problému nevyváženosti bylo dosaženo použitím technik vycházejících z dané aplikační domény. Použitím Wilcoxonova testu jsme také prokázali, že tato zlepšení jsou statisticky významná.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Hlosta and Zden{\v{e}}k Zdr{\'{a}}hal and
	Jaroslav Zendulka},
   title = {Are we meeting a deadline? classification goal
	achievement in time in the presence of imbalanced
	data},
   pages = {278--295},
   journal = {Knowledge-Based Systems},
   volume = 2018,
 number = 160,
   year = 2018,
   ISSN = {0950-7051},
   doi = {10.1016/j.knosys.2018.07.021},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11826}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205