Článek ve sborníku konference

ČEKAN Ondřej, PÁNEK Richard a KOTÁSEK Zdeněk. Input and Output Generation for the Verification of ALU: a Use Case. In: Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium. Kazan: IEEE Computer Society, 2018, s. 331-336. ISBN 978-1-5386-5709-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Input and Output Generation for the Verification of ALU: a Use Case
Název (cs):Generování vstupů a výstupů pro verifikaci ALU
Strany:331-336
Sborník:Proceedings of IEEE East-West Design & Test Symposium
Konference:16th IEEE EAST-WEST DESIGN & TEST SYMPOSIUM
Místo vydání:Kazan, RU
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-5709-6
DOI:10.1109/EWDTS.2018.8524641
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Stimuli generation, arithmetic logic unit, probabilistic constrained grammar, functional verification
Anotace
Příspěvek prezentuje přístup univerzálního generování stimulů pro aritmeticko-logickou jednotku (ALU). Přístup je zaměřen jak na generování vstupních dat, tak na generování očekávaného výstupu v jednom stimulu. Proces generování je založen na pravděpodobnostní bezkontextové gramatice, která je navržena pro univerzální popis stimulů pro různé systémy. V práci je prezentován experiment s dosaženým pokrytím ve funkční verifikaci.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ond{\v{r}}ej {\v{C}}ekan and Richard P{\'{a}}nek
	and Zden{\v{e}}k Kot{\'{a}}sek},
  title = {Input and Output Generation for the Verification
	of ALU: a Use Case},
  pages = {331--336},
  booktitle = {Proceedings of IEEE East-West Design \& Test Symposium},
  year = 2018,
  location = {Kazan, RU},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5386-5709-6},
  doi = {10.1109/EWDTS.2018.8524641},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11833}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94