Článek ve sborníku konference

KARAFIÁT Martin, BASKAR Murali K., SZŐKE Igor, MALENOVSKÝ Vladimír, VESELÝ Karel, GRÉZL František, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. BUT OpenSAT 2017 speech recognition system. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 2638-2642. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/2457.html
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:BUT OpenSAT 2017 speech recognition system
Název (cs):VUT systém rozpoznávání řeči pro OpenSAT 2017
Strany:2638-2642
Sborník:Proceedings of Interspeech 2018
Konference:Interspeech 2018
Místo vydání:Hyderabad, IN
Rok:2018
URL:https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/2457.html
Časopis:Proceedings of Interspeech, roč. 2018, č. 9, FR
ISSN:1990-9772
DOI:10.21437/Interspeech.2018-2457
Vydavatel:International Speech Communication Association
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/karafiat_interspeech2018_2457.pdf [PDF]
Klíčová slova
speech recognition, multilingual training, BLSTM, data augmentation, robustness
Anotace
Článek pojednává o VUT systému rozpoznávání řeči pro OpenSAT 2017 evaluace, které proběhly pro dvě domény: Low Resourced Languages and Public Safety Communications.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Martin Karafi{\'{a}}t and K. Murali Baskar and
	Igor Sz{\H{o}}ke and Vladim{\'{i}}r
	Malenovsk{\'{y}} and Karel Vesel{\'{y}} and
	Franti{\v{s}}ek Gr{\'{e}}zl and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Burget and Jan {\v{C}}ernock{\'{y}}},
  title = {BUT OpenSAT 2017 speech recognition system},
  pages = {2638--2642},
  booktitle = {Proceedings of Interspeech 2018},
  journal = {Proceedings of Interspeech},
  volume = 2018,
 number = 9,
  year = 2018,
  location = {Hyderabad, IN},
  publisher = {International Speech Communication Association},
  ISSN = {1990-9772},
  doi = {10.21437/Interspeech.2018-2457},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11838}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77