Článek ve sborníku konference

ŠPAŇHEL Jakub, SOCHOR Jakub a MAKAROV Aleksej. Detection of Traffic Violations of Road Users Based on Convolutional Neural Networks. In: 2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL). Belgrade: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 1-6. ISBN 978-1-5386-6974-7.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Detection of Traffic Violations of Road Users Based on Convolutional Neural Networks
Název (cs):Detekce dopravních přestupků uživatelů pozemních komunikací s pomocí neuronových sítí
Strany:1-6
Sborník:2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL)
Konference:2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications (NEUREL)
Místo vydání:Belgrade, RS
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-6974-7
DOI:10.1109/NEUREL.2018.8586996
Vydavatel:IEEE Signal Processing Society
Klíčová slova
camera calibration, convolutional neural networks, pedestrian detection, traffic violation, vehicle detection
Anotace
V tomto článku prozkoumáváme možnosti nasazení detekce chodců a vozidel s pomocí neuronových sítí v reálných aplikacích. Jsou zde navrhnuty změny dříve publikovaných přístupů s ohledem na možnosti úsporných výpočetních zařízení jako Nvidia Jetson. Experimentální vyhodnocení ukazuje, že detektory jsou schopné zpracovávat data rychlostí 10,7 FPS a mohou být použité v reálných aplikacích.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub {\v{S}}pa{\v{n}}hel and Jakub Sochor and
	Aleksej Makarov},
  title = {Detection of Traffic Violations of Road Users
	Based on Convolutional Neural Networks},
  pages = {1--6},
  booktitle = {2018 14th Symposium on Neural Networks and Applications
	(NEUREL)},
  year = 2018,
  location = {Belgrade, RS},
  publisher = {IEEE Signal Processing Society},
  ISBN = {978-1-5386-6974-7},
  doi = {10.1109/NEUREL.2018.8586996},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11850}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94