Článek ve sborníku konference

HRUŠKA Martin, MALÍK Viktor, SCHRAMMEL Peter a VOJNAR Tomáš. Template-Based Verification of Heap-Manipulating Programs. In: Proceedings of the 18th Conference on Formal Methods in Computer-Aided Design. Austin: FMCAD Inc., 2018, s. 103-111. ISBN 978-0-9835678-8-2. Dostupné z: https://www.cs.utexas.edu/users/hunt/FMCAD/FMCAD18/fmcad2018_proceedings.pdf
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Template-Based Verification of Heap-Manipulating Programs
Název (cs):Verifikace založená na šablonách pro programy pracující s haldou
Strany:103-111
Sborník:Proceedings of the 18th Conference on Formal Methods in Computer-Aided Design
Konference:Formal Methods in Computer-Aided Design
Místo vydání:Austin, US
Rok:2018
URL:https://www.cs.utexas.edu/users/hunt/FMCAD/FMCAD18/fmcad2018_proceedings.pdf
ISBN:978-0-9835678-8-2
DOI:10.23919/FMCAD.2018.8603009
Vydavatel:FMCAD Inc.
Klíčová slova
software analysis, software verification, shape analysis, template based verification, 2LS, love, domain combination
Anotace
Práce předkláda analýzu tvarů haldy vhodnou pro verifikační metodu založenou na SMT solvrech. Řešení spočívá v abstraktních šablonách haldy, které kódují tvary haldy do logických formulí nad bit-vectory. Naši abstraktní doménu lze snadno kombinovat s doménami pro číselné hodnoty tak, aby bylo možné verifikovat vlastnosti hodnot uložených v datových strukturách. Naše metoda byla porovnána s ostatními nástroji pro analýzu tvaru, které se účastnily známé soutěže SV-COMP. Porovnání proběhlo na příkladech, které vyžadovaly usuzování jak o tvarech haldy, tak hodnotách na haldě uložených. Náš nástroj 2LS překonal nástroje konkurenční ve verifikaci zmíněných příkladů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Martin Hru{\v{s}}ka and Viktor Mal{\'{i}}k and
	Peter Schrammel and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
  title = {Template-Based Verification of Heap-Manipulating
	Programs},
  pages = {103--111},
  booktitle = {Proceedings of the 18th Conference on Formal Methods in
	Computer-Aided Design},
  year = 2018,
  location = {Austin, US},
  publisher = {FMCAD Inc.},
  ISBN = {978-0-9835678-8-2},
  doi = {10.23919/FMCAD.2018.8603009},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11861}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77