Technická zpráva

GOLDMANN Tomáš, KANICH Ondřej a DRAHANSKÝ Martin. Generation and analysis of face data. Brno, 2019.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Generation and analysis of face data
Název (cs):Generování a analýza dat obličeje
Strany:1-13
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2019
Anotace
Tato zpráva přináší popis generování dat anotované tváře se zaměřením na to, jak získat 3D model obrazu obličeje a jaké kroky jsou potřebné k vytvoření požadovaného obrazu 2D obličeje. Výsledkem je pracovní generátor, který bude použit pro vytváření vstupních dat pro detekci a rozpoznávání obličeje. Jsou popsány první kroky analýzy obličejových dat. Předpokládaným vstupem pro tuto analýzu je obrazový stream. Pro smysluplný výsledek musí být osoba na videu detekována a sledována. Několik možností je prozkoumáno a nejlepší jsou vybrány pro následující práci.
BibTeX:
@TECHREPORT{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Goldmann and Ond{\v{r}}ej Kanich
	and Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {Generation and analysis of face data},
   pages = {1--13},
   year = 2019,
   location = {Brno, CZ},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11910}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171