Summary report

ŽÁDNÍK Martin. Souhrnná zpráva k projektu Implementační, ladící a testovací práce za rok 2017. Brno: CESNET National Research and Education Network, 2017.
Publication language:czech
Original title:Souhrnná zpráva k projektu Implementační, ladící a testovací práce za rok 2017
Title (en):Summary report for project Implementation, debugging and verification in 2017
Pages:5
Place:Brno, CZ
Year:2017
Publisher:CESNET National Research and Education Network
Keywords
FPGA, security, network
Annotation
The report summarizes the results of project Implementation, debugging and verification undertaken for CESNET, z.s.p.o. in 2017.

Your IPv4 address: 18.232.124.77