Článek v časopise

KOCMAN Radim, KŘIVKA Zbyněk a MEDUNA Alexander. On Double-Jumping Finite Automata and Their Closure Properties. RAIRO - Theoretical Informatics and Applications - Informatique Théorique et Applications. Les Ulis: EDP Sciences, 2019, roč. 52, č. 2, s. 185-199. ISSN 0988-3754.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:On Double-Jumping Finite Automata and Their Closure Properties
Název (cs):O dvojskokých konečných automatech a jejich uzávěrových vlastnostech
Strany:185-199
Místo vydání:FR
Rok:2019
Časopis:RAIRO - Theoretical Informatics and Applications - Informatique Théorique et Applications, roč. 52, č. 2, Les Ulis, FR
ISSN:0988-3754
DOI:10.1051/ita/2018013
URL:https://www.rairo-ita.org/articles/ita/abs/first/ita180059/ita180059.html [HTML]
Klíčová slova
discontinuous and parallel tape reading, general jumping finite automata, even-length languages, left and right jumps
Anotace
Článek modifikuje skákající konečné automaty tak, že současně čtou a skákají na dvou místech pásky dle téhož pravidla. Pro současné skoky jsou uvažovány tři možnosti: (1) do leva, (2) doprava, (3) v různých směrech. Podle těchto možností článek zkoumá vzájemné relace tříd jazyků definovaných takto modifikovanými skákajícími automaty. Dále je zahrnuto porovnání i s regulárními, lineárními, bezkontextovými a kontextovými jazyky. Většina zkoumaných nových vztahů vede na vzájemnou neporovnatelnost. Dále je studována řada uzávěrových vlastností těchto nových tříd jazyků.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Radim Kocman and Zbyn{\v{e}}k K{\v{r}}ivka and
	Alexander Meduna},
   title = {On Double-Jumping Finite Automata and Their
	Closure Properties},
   pages = {185--199},
   journal = {RAIRO - Theoretical Informatics and Applications -
	Informatique Th{\'{e}}orique et Applications},
   volume = 52,
 number = 2,
   year = 2019,
   ISSN = {0988-3754},
   doi = {10.1051/ita/2018013},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11313}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4