Článek v časopise

DRAHANSKÝ Martin. Bezpečnosť biometrických systémov. PC Revue. Bratislava: neznámá, 2017, roč. 2017, č. 5, s. 96-99. ISSN 1335-0226. Dostupné z: https://www.pcrevue.sk/a/Bezpecnost-biometrickych-systemov--Ake-utoky-existuju-a-ako-sa-mozeme-chranit
Jazyk publikace:slovenština
Název publikace:Bezpečnosť biometrických systémov
Název (cs):Bezpečnost biometrických systémů
Název (en):Security of Biometric Systems
Strany:96-99
Místo vydání:SK
Rok:2017
URL:https://www.pcrevue.sk/a/Bezpecnost-biometrickych-systemov--Ake-utoky-existuju-a-ako-sa-mozeme-chranit
Časopis:PC Revue, roč. 2017, č. 5, Bratislava, SK
ISSN:1335-0226
Klíčová slova
bezpečnost, biometrický systém, falzifikát
Anotace
Článek se zabývá bezpečnostní biometrických systémů, tj. možnými útoky a způsoby jejich detekce. Jsou zmíněny i případy z praxe.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {Bezpe{\v{c}}nos{\v{t}} biometrick{\'{y}}ch
	syst{\'{e}}mov},
   pages = {96--99},
   journal = {PC Revue},
   volume = 2017,
 number = 5,
   year = 2017,
   ISSN = {1335-0226},
   language = {sk},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11428}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237