Článek v časopise

MUSIL Miloš, ŠTOURAČ Jan, BENDL Jaroslav, BREZOVSKÝ Jan, PROKOP Zbyněk, ZENDULKA Jaroslav, MARTÍNEK Tomáš, BEDNÁŘ David a DAMBORSKÝ Jiří. FireProt: web server for automated design of thermostable proteins. Nucleic Acids Research. Oxford: Oxford University Press, 2017, roč. 2017, č. 45, s. 393-399. ISSN 1362-4962.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:FireProt: web server for automated design of thermostable proteins
Název (cs):FireProt: web server pro automatizovaný návrh termostabilních proteinů
Strany:393-399
Místo vydání:GB
Rok:2017
Časopis:Nucleic Acids Research, roč. 2017, č. 45, Oxford, GB
ISSN:1362-4962
DOI:10.1093/nar/gkx285
Klíčová slova
mutace, proteinové inženýrství, mutace proteinů, stabilita proteinů, termostabilní proteiny
Anotace
Existuje přetrvávající zájem o zlepšování stability proteinů za účelem jejich zvýšené použitelnosti v biomedicínských a biotechnologických aplikacích. Za tímto účelem byla v nedávné době vyvinuta celá řada in silico nástrojů. Bohužel, pouze jednobodové mutace s pouze malým dopadem na stabilitu proteinů mohou být typicky predikovány existujícími nástroji a tato predikce musí být následována náročným procesem proteinové exprese, purifikace a charakterizace. Zde představujeme FireProt, webovou službu pro automatizovaný návrh proteinů, která v rámci svého výpočtu kombinuje strukturní a evoluční informace. FireProt využívá šestnáct nástrojů a tři protein-inženýrské databáze pro konstrukci vysoce spolehlivých stabilních proteinů. Server je doplněn o jednoduché interaktivní rozhraní, které uživateli umožňuje přímo analyzovat  a případně modifikovat navržený termostabilní protein. FireProt je volně dostupný na http://loschmidt.chemi.muni.cz/fireprot.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Milo{\v{s}} Musil and Jan {\v{S}}toura{\v{c}} and
	Jaroslav Bendl and Jan Brezovsk{\'{y}} and
	Zbyn{\v{e}}k Prokop and Jaroslav Zendulka and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Mart{\'{i}}nek and David
	Bedn{\'{a}}{\v{r}} and Ji{\v{r}}{\'{i}}
	Damborsk{\'{y}}},
   title = {FireProt: web server for automated design of
	thermostable proteins},
   pages = {393--399},
   journal = {Nucleic Acids Research},
   volume = 2017,
 number = 45,
   year = 2017,
   ISSN = {1362-4962},
   doi = {10.1093/nar/gkx285},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11436}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94