Článek v časopise

SOCHOR Jakub, JURÁNEK Roman a HEROUT Adam. Traffic Surveillance Camera Calibration by 3D Model Bounding Box Alignment for Accurate Vehicle Speed Measurement. Computer Vision and Image Understanding. 2017, roč. 2017, č. 161, s. 87-98. ISSN 1077-3142.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Traffic Surveillance Camera Calibration by 3D Model Bounding Box Alignment for Accurate Vehicle Speed Measurement
Název (cs):Kalibrace dopravní dohledové kamery s využitím zarovnání 3D modelu pro přesné měření rychlosti vozidel
Strany:87-98
Místo vydání:NL
Rok:2017
Časopis:Computer Vision and Image Understanding, roč. 2017, č. 161, NL
ISSN:1077-3142
DOI:10.1016/j.cviu.2017.05.015
Klíčová slova
camera calibration; fully automatic; traffic surveillance; bounding box alignment; vanishing point detection
Anotace
V tomto článku se zaměřujeme na plně automatickou kalibraci dopravní dohledové kamery, kterou využíváme pro měření rychlosti projíždějících vozidel. Vylepšujeme aktuální metodu založenou na detekci dvou úběžníků. Dále také navrhujeme novou metodu pro odhad měřítka scény s využitím bounding boxu vyrendrovaných 3D modelů. Navrhováná metoda je schopná pracovat s kamerou, která snímá vozovku z libovolného úhlu. Pro vyhodnocení výsledků využíváme aktuální dataset BrnoCompSpeed. Tyto výsledky ukazují, že kalibrace kamery byla zpřesněna o 50%. Dále také naše metoda má průměrnou chybu měření rychlosti 1.10km/h, zatímco jiná aktuální metoda dosahuje přesnosti 7.98km/h a manuální kalibrace 1.35km/h. Dále také prezentujeme výsledky na video sekvencích z reálných dohledových kamer za různých světelných podmínek.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Jakub Sochor and Roman Jur{\'{a}}nek and Adam
	Herout},
   title = {Traffic Surveillance Camera Calibration by 3D
	Model Bounding Box Alignment for Accurate Vehicle
	Speed Measurement},
   pages = {87--98},
   journal = {Computer Vision and Image Understanding},
   volume = 2017,
 number = 161,
   year = 2017,
   ISSN = {1077-3142},
   doi = {10.1016/j.cviu.2017.05.015},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11455}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171