Článek v časopise

ENEA Constantin, LENGÁL Ondřej, SIGHIREANU Mihaela a VOJNAR Tomáš. Compositional Entailment Checking for a Fragment of Separation Logic. Formal Methods in System Design. Berlin: Springer Verlag, 2017, roč. 2017, č. 51, s. 575-607. ISSN 0925-9856.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Compositional Entailment Checking for a Fragment of Separation Logic
Název (cs):Kompozitní testování implikace pro fragment separační logiky
Strany:575-607
Místo vydání:DE
Rok:2017
Časopis:Formal Methods in System Design, roč. 2017, č. 51, Berlin, DE
ISSN:0925-9856
DOI:10.1007/s10703-017-0289-4
Klíčová slova
program analysis, separation logic, decision procedure, tree automata
Anotace
Tento článek představuje (semi-)rozhodovací proceduru pro významný fragment separační logiky založenou na stromových automatech a grafových morfismech.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Constantin Enea and Ond{\v{r}}ej Leng{\'{a}}l and
	Mihaela Sighireanu and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {Compositional Entailment Checking for a Fragment
	of Separation Logic},
   pages = {575--607},
   journal = {Formal Methods in System Design},
   volume = 2017,
 number = 51,
   year = 2017,
   ISSN = {0925-9856},
   doi = {10.1007/s10703-017-0289-4},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11504}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.236.38.146