Článek v časopise

MRÁZEK Vojtěch, VAŠÍČEK Zdeněk a HRBÁČEK Radek. Role of circuit representation in evolutionary design of energy-efficient approximate circuits. IET Computers & Digital Techniques. Stevenage: The Institution of Engineering and Technology, 2018, roč. 2018, č. 4, s. 139-149. ISSN 1751-8601. Dostupné z: http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-cdt.2017.0188
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Role of circuit representation in evolutionary design of energy-efficient approximate circuits
Název (cs):Role reprezentace obvodů v evolučním návrhu energeticky efektivních aproximačních obvodů
Strany:139-149
Místo vydání:GB
Rok:2018
URL:http://digital-library.theiet.org/content/journals/10.1049/iet-cdt.2017.0188
Časopis:IET Computers & Digital Techniques, roč. 2018, č. 4, Stevenage, GB
ISSN:1751-8601
DOI:10.1049/iet-cdt.2017.0188
Klíčová slova
Approximate computing, Evolutionary design, Representation, Arithmetic circuits
Anotace
Aproximační počítání bylo představeno jako metoda pro konstrukci systému, které jsou energeticky efektivní. Otevřená otázka je, jak efektivně získat aproximační obvody vykazující dobrý poměr mezi klíčovými vlastnostmi obvodů - chyba, elektrický příkon, plocha a zpoždění. Použití evolučních algoritmů vedlo k zajímavým výsledkům. Ovšem z důvodu problému škálovatelnosti se navrhovaly pouze malé obvody. Tato studie ukazuje, jak posunout limity evolučního návrhu obvodů pomocí zvolení vhodné reprezentace a efektivního vyhodnocování kvality obvodů. Konkrétně autoři ukazují, že použití úplných sčítaček jako stavebních bloků umožňuje efektivněji aproximovat obvody. Autoři se zaměřili na aproximaci klíčových aritmetických obvodů jako jsou sčítačky a násobičky. Byla vytvořena knihovna energeticky efekticních 12-bit násobiček s garantovanou chybou. Tato knihovna obsahuje 65 Pareto dominatních řešení v parametrech plochy, příkonu, zpoždění a chyby.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Vojt{\v{e}}ch Mr{\'{a}}zek and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Radek
	Hrb{\'{a}}{\v{c}}ek},
   title = {Role of circuit representation in evolutionary
	design of energy-efficient approximate circuits},
   pages = {139--149},
   journal = {IET Computers \& Digital Techniques},
   volume = 2018,
 number = 4,
   year = 2018,
   ISSN = {1751-8601},
   doi = {10.1049/iet-cdt.2017.0188},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11515}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.227.233.6