Článek v časopise

DRAHANSKÝ Martin. Tajemství biometrie 1 - Otisky prstů. ABC. Praha: Czech News Center a.s., 2017, roč. 62, č. 22, s. 50-52. ISSN 1213-8991.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Tajemství biometrie 1 - Otisky prstů
Název (en):Secrets of biometrics 1 - Fingerprints
Strany:50-52
Místo vydání:CZ
Rok:2017
Časopis:ABC, roč. 62, č. 22, Praha, CZ
ISSN:1213-8991
Klíčová slova
biometrie, otisk prstu
Anotace
Tento článek je úvodem k minisérii o biometrickém rozpoznávání identity. Jeho autorem je skutečný vědec - profesor Martin Drahanský z brněnské Fakulty informačních technologií.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {Tajemstv{\'{i}} biometrie 1 - Otisky prst{\r{u}}},
   pages = {50--52},
   journal = {ABC},
   volume = 62,
 number = 22,
   year = 2017,
   ISSN = {1213-8991},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11535}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94