Článek v časopise

PUTEROVÁ Janka, KUBÁT Zdeněk, KEJNOVSKÝ Eduard, JESIONEK Wojciech, ČÍŽKOVÁ Jana, VYSKOT Boris a HOBZA Roman. The slowdown of Y chromosome expansion in dioecious Silene latifolia due to DNA loss and male-specific silencing of retrotransposons. BMC Genomics. 2018, roč. 19, č. 153, s. 1-11. ISSN 1471-2164. Dostupné z: https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-018-4547-7
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:The slowdown of Y chromosome expansion in dioecious Silene latifolia due to DNA loss and male-specific silencing of retrotransposons.
Název (cs):Zpomalení expanze chromozomu Y u dvojdomé rostliny Silene latifolia způsobené ztrátou DNA a specifickým tlumením retrotransposonů u samců.
Strany:1-11
Místo vydání:GB
Rok:2018
URL:https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-018-4547-7
Časopis:BMC Genomics, roč. 19, č. 153, GB
ISSN:1471-2164
DOI:10.1186/s12864-018-4547-7
Klíčová slova
epigenetika, velikost genomu, Silene latifolia, transpozibilni elementy, Y chromozom
Anotace

Vzestup a pád Y chromozomu byl prokázán u zvířat, ale rostliny často obsahují velký, evolučně mladý chromozom Y, o kterém se myslí, že expandoval jen nedávno. Zlomové události oddělující fáze zvětšování a smršťování u evoluce rostlinného Y chromozomu je ještě potřebné určit. K posouzení dynamiky velikosti chromozomu Y jsme studovali vnitrodruhovou variaci velikosti genomu a genomové kompozice samčích a samičích jedinců u dvojdomé rostliny Silene latifolia, která je dobře zavedený model pro studium vývoje pohlavních chromozomů. Data o velikosti genomu jsou první, která demonstrují, že bez ohledu na vnitrodruhovou variaci velikosti genomu, Y chromozom jsi u S. latifolia zachoval svou velikost. Bioinformatická studie složení genomu ukázala, že stálost velikosti chromozomu Y byla způsobena ztrátou DNA z Y chromozomu a proliferací nedávno aktivních dominantních retrotransposonů specifickou pro samičky. Ukazujeme, že některé rodiny retrotransposonů přispěly ke změně velikosti genomu, ale nikoliv ke změně velikosti chromozomu Y. Naše výsledky naznačují, že velký Y chromozom S. latifolia zpomalil nebo zastavil svou expanzi. Proliferace retrotransposonů specifická pro samičky zvětšujícígenom s výjimkou chromozomu Y, byla pravděpodobně způsobena tlumením vysoce aktivních retrotransposonů u samečků a představuje adaptivní mechanismus potlačující degenerativní procesy v haploidním stadiu. Pohlavně specifické tlumení transposonů by mohlo být rozšířené v rostlinách, ale skryto u tradičních rostlin s hermafroditickým modelem.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Janka Puterov{\'{a}} and Zden{\v{e}}k Kub{\'{a}}t
	and Eduard Kejnovsk{\'{y}} and Wojciech Jesionek
	and Jana {\v{C}}{\'{i}}{\v{z}}kov{\'{a}} and Boris
	Vyskot and Roman Hobza},
   title = {The slowdown of Y chromosome expansion in
	dioecious Silene latifolia due to DNA loss and
	male-specific silencing of retrotransposons.},
   pages = {1--11},
   journal = {BMC Genomics},
   volume = 19,
 number = 153,
   year = 2018,
   ISSN = {1471-2164},
   doi = {10.1186/s12864-018-4547-7},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11540}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94