Článek v časopise

AVROS Renata, DUDKA Vendula, KŘENA Bohuslav, LETKO Zdeněk, PLUHÁČKOVÁ Hana, UR Shmuel, VOJNAR Tomáš a VOLKOVICH Zeev. Boosted Decision Trees for Behaviour Mining of Concurrent Programs. Concurrency and Computation: Practice and Experience. New York: WILEY, 2017, roč. 29, č. 21, s. 4268-4289. ISSN 1532-0634. Dostupné z: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpe.4268/abstract;jsessionid=609089BF58372A54AE23CD0097729CC2.f02t01
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Boosted Decision Trees for Behaviour Mining of Concurrent Programs
Název (cs):Použití metody rozhodovacích stromů pro dolování v paralelních programech
Strany:4268-4289
Místo vydání:US
Rok:2017
URL:http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cpe.4268/abstract;jsessionid=609089BF58372A54AE23CD0097729CC2.f02t01
Časopis:Concurrency and Computation: Practice and Experience, roč. 29, č. 21, New York, US
ISSN:1532-0634
DOI:10.1002/cpe.4268
Klíčová slova
AdaBoost,automated testing,concurrent programmes,data mining,genetic algorithms,noise injection
Anotace
Tento článek představuje použití metody rozhodovacích stromů pomocí přístupu AdaBoost pro nalezení vstupních konfigurací testů paralelních programů pomocí vkládání šumu. Ve článku se srovnává náhodné nastavení testů s přístupem používajícím AdaBoost, genetickými algoritmy a kombinací AdaBoostu s genetickými algoritmy.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Renata Avros and Vendula Dudka and Bohuslav
	K{\v{r}}ena and Zden{\v{e}}k Letko and Hana
	Pluh{\'{a}}{\v{c}}kov{\'{a}} and Shmuel Ur and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar and Zeev Volkovich},
   title = {Boosted Decision Trees for Behaviour Mining of
	Concurrent Programs},
   pages = {4268--4289},
   journal = {Concurrency and Computation: Practice and Experience},
   volume = 29,
 number = 21,
   year = 2017,
   ISSN = {1532-0634},
   doi = {10.1002/cpe.4268},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11569}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11