Článek v časopise

VEIGEND Petr, ŠÁTEK Václav a NEČASOVÁ Gabriela. Model of the Telegraph line and its Numerical Solution. Open Computer Science. Berlin: Walter de Gruyter, 2018, roč. 8, č. 1, s. 10-17. ISSN 2299-1093. Dostupné z: https://www.degruyter.com/view/j/comp.2018.8.issue-1/comp-2018-0002/comp-2018-0002.xml?format=INT
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Model of the Telegraph line and its Numerical Solution
Název (cs):Model telegrafní rovnice a jeho numerické řešení
Strany:10-17
Místo vydání:DE
Rok:2018
URL:https://www.degruyter.com/view/j/comp.2018.8.issue-1/comp-2018-0002/comp-2018-0002.xml?format=INT
Časopis:Open Computer Science, roč. 8, č. 1, Berlin, DE
ISSN:2299-1093
DOI:10.1515/comp-2018-0002
Klíčová slova
Telegraph line, ordinary differential equations, Taylor series method, MATLAB, SPICE
Anotace
Článek se zabývá řešením modelu telegrafního vedení. Tento model je reprezentován soustavou obyčejných diferenciálních rovnic. Tyto rovnice jsou řešeny numericky použitím numerické metody vyššího řádu. Metoda je založena na použití Taylorovy řady pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic - počátečních úloh netradičním způsobem. Soustavy obyčejných diferenciálních rovnic jsou řešeny numerickou metodou s proměnným řádem a proměnným krokem, která je založena na rekurentním výpočtu členů Taylorovy řady v každém intervalu..
    
    Druhá část článku představuje řešení lineárních úlohy telegrafního vedení. Všechny experimenty byly provedeny pomocí nástroje MATLAB s použitím nově vyvinutého programového vybavení, které používá  Metodu Taylorovy řady. Výsledky jsou porovnány s ostatními běžně používanými nástroji pro řešení obyčejných diferenciálních rovnic v MATLABu a SPICEu. 
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Petr Veigend and V{\'{a}}clav {\v{S}}{\'{a}}tek
	and Gabriela Ne{\v{c}}asov{\'{a}}},
   title = {Model of the Telegraph line and its Numerical
	Solution},
   pages = {10--17},
   journal = {Open Computer Science},
   volume = 8,
 number = 1,
   year = 2018,
   ISSN = {2299-1093},
   doi = {10.1515/comp-2018-0002},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11666}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77