Článek v časopise

SOCHOR Jakub, JURÁNEK Roman, ŠPAŇHEL Jakub, MARŠÍK Lukáš, ŠIROKÝ Adam, HEROUT Adam a ZEMČÍK Pavel. Comprehensive Data Set for Automatic Single Camera Visual Speed Measurement. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2018, roč. 2018, č. 99, s. 1-11. ISSN 1524-9050.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Comprehensive Data Set for Automatic Single Camera Visual Speed Measurement
Název (cs):Komplexní dataset pro automatické měření rychlosti vozidel z jedné kamery
Strany:1-11
Místo vydání:US
Rok:2018
Časopis:IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems, roč. 2018, č. 99, US
ISSN:1524-9050
DOI:10.1109/TITS.2018.2825609
Klíčová slova
dataset, speed measurement, automatic, surveillance, traffic camera calibration
Anotace
V tomto článku se zaměřujeme na kalibraci kamer a měření rychlosti vozidel z jediné monokulární kamery. Stávající metody řešení tohoto problému jsou těžko srovnatelné kvůli nedostatku společné datové sady se spolehlivou anotací rychlostí. Z tohoto důvodu jsme pořídili novou sadu dat o 18 videích, zachycených na 6 různých místech. Vozidla ve videích (celkem 20 865 případů) jsou anotována přesnými měřeními rychlosti z optických bran pomocí LIDARu a ověřena pomocí několika referenčních GPS měření. Datové sady jsou dispozici ke stažení a obsahují videa a metadata (kalibrace, měření vzdáleností na vozovce, anotace atd.) pro budoucí srovnání a vyhodnocení. Kalibrace kamery je nejdůležitější částí měření rychlosti; proto poskytujeme stručný přehled metod a analyzujeme nedávno zveřejněnou metodu pro plně automatickou kalibraci kamery a měření rychlosti vozidla.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Jakub Sochor and Roman Jur{\'{a}}nek and Jakub
	{\v{S}}pa{\v{n}}hel and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Mar{\v{s}}{\'{i}}k and Adam {\v{S}}irok{\'{y}} and
	Adam Herout and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
   title = {Comprehensive Data Set for Automatic Single Camera
	Visual Speed Measurement},
   pages = {1--11},
   journal = {IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems},
   volume = 2018,
 number = 99,
   year = 2018,
   ISSN = {1524-9050},
   doi = {10.1109/TITS.2018.2825609},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11701}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81