Článek v časopise

BARTOS Anthony L., CIPR Tomáš, NELSON Douglas J., SCHWARZ Petr, BANOWETZ John a JERABEK Ladislav. Noise-robust speech triage. The Journal of the Acoustical Society of America. 2018, roč. 143, č. 4, s. 2313-2320. ISSN 1520-8524. Dostupné z: https://asa.scitation.org/doi/10.1121/1.5031029
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Noise-robust speech triage
Název (cs):Třídění řeči odolné vůči šumu
Strany:2313-2320
Místo vydání:US
Rok:2018
URL:https://asa.scitation.org/doi/10.1121/1.5031029
Časopis:The Journal of the Acoustical Society of America, roč. 143, č. 4, US
ISSN:1520-8524
DOI:10.1121/1.5031029
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/A_L_Bartos_JASMAN_vol_143iss_42313_1.pdf [PDF]
Klíčová slova
speech algorithms, noisy environments, multiple speaker identification
Anotace
Článek pojednává o metodě třídění řeči odolné vůči šumu. Je prezentována metoda, ve které jsou použity tradiční řečové algoritmy, bez úprav, za účelem zlepšení jejich výkonu v extrémě hlučných prostředích.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {L. Anthony Bartos and Tom{\'{a}}{\v{s}} Cipr and
	J. Douglas Nelson and Petr Schwarz and John
	Banowetz and Ladislav Jerabek},
  title = {Noise-robust speech triage},
  pages = {2313--2320},
  journal = {The Journal of the Acoustical Society of America},
  volume = {143},
  number = {4},
  year = {2018},
  ISSN = {1520-8524},
  doi = {10.1121/1.5031029},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11716}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.229.76.193