Článek v časopise

AFZAL Wasif, BRUNELIERE Hugo, DI Ruscio Davide, SADOVYKH Andrey, MAZZINI Sylvia, CARIOU Eric, TRUSCAN Dragos, CABOT Jordi, GÓMEZ Abel, GORRONOGOITIA Jesús, POMANTE Luigi a SMRŽ Pavel. The MegaM@Rt2 ECSEL Project: MegaModelling at Runtime - Scalable Model-Based Framework for Continuous Development and Runtime Validation of Complex Systems. Microprocessors and Microsystems. Amsterdam: Elsevier Science, 2018, roč. 61, č. 9, s. 86-95. ISSN 0141-9331.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:The MegaM@Rt2 ECSEL Project: MegaModelling at Runtime - Scalable Model-Based Framework for Continuous Development and Runtime Validation of Complex Systems
Název (cs):Projekt ECSEL MegaM@Rt2 - MegaModelování v době běhu - škálovatelný rámec založený na modelu pro plynulý vývoj a ověřování v době běhu komplexních systémů
Strany:86-95
Místo vydání:NL
Rok:2018
Časopis:Microprocessors and Microsystems, roč. 61, č. 9, Amsterdam, NL
ISSN:0141-9331
DOI:10.1016/j.micpro.2018.05.010
Klíčová slova
Model-driven engineering, Design time, Runtime, Megamodelling
Anotace
Projekt MegaM@Rt vytvoří rámec zahrnující metody a nástroje pro plynulý vývoj a ověřování v době běhu, které zásadním způsobem zvýší produktivitu, kvalitu a předpověditelnost výsledků velkých a komplexních systémů.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Wasif Afzal and Hugo Bruneliere and Davide Ruscio
	Di and Andrey Sadovykh and Sylvia Mazzini and Eric
	Cariou and Dragos Truscan and Jordi Cabot and Abel
	G{\'{o}}mez and Jes{\'{u}}s Gorronogoitia and
	Luigi Pomante and Pavel Smr{\v{z}}},
   title = {The MegaM@Rt2 ECSEL Project: MegaModelling at
	Runtime - Scalable Model-Based Framework for
	Continuous Development and Runtime Validation of
	Complex Systems},
   pages = {86--95},
   journal = {Microprocessors and Microsystems},
   volume = 61,
 number = 9,
   year = 2018,
   ISSN = {0141-9331},
   doi = {10.1016/j.micpro.2018.05.010},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11817}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171