Článek v časopise

HYNEK Jiří a HRUŠKA Tomáš. Application of Object-Based Metrics for Recognition of Well-Designed Dashboards. International Journal of Human-Computer Interaction. Abingdon: Taylor & Francis Informa plc, 2018, roč. 35, č. 13, s. 1-13. ISSN 1044-7318.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Application of Object-Based Metrics for Recognition of Well-Designed Dashboards
Název (cs):Aplikace metrik analyzujících objekty uživatelských rozhraní pro výběr dobře navržených vzorků nástroje dashboard
Strany:1-13
Místo vydání:GB
Rok:2018
Časopis:International Journal of Human-Computer Interaction, roč. 35, č. 13, Abingdon, GB
ISSN:1044-7318
DOI:10.1080/10447318.2018.1518004
Klíčová slova
dashboard, metric-based evaluation, objectivity, aesthetics, subjective perception
Anotace
Měření vlastností vizuálně dominantních objektů zobrazených na obrazovce se zdá být slibný způsob pro hodnocení kvality uživatelských rozhraní. Musíme ovšem brát v potaz problém týkající se nejednoznačnosti rozpoznávání objeků způsobený subjektivním vnímáním objektů uživateli. Cílem tohoto výzkumu je analyzovat možnost využití vybraných metrik hodnotících vlastnosti objektů zobrazených na obrazovce pro hodnocení kvality návrhu nástroje dashboard a výběr dobře navržených vzorků. Důraz je kladen na subjektivní rozpoznávání objektů uživateli. Článek nejprve prezentuje model pro hodnocení a klasifkaci metrik v kontextu jejich schopnosti objektivně vybírat dobře navržené vzorky nástroje dashboard. Navržený model je dále využit pro hodnocení 13 existujících metrik, které počítají z vlastností objetků zobrazených na obrazovce estetičnost uživatelského rozhraní. Dále pak prezentujeme nový způsob vylepšení schopnosti metrik objektivně vybírat dobře navržené vzorky nástroje dashboard. Náš přístup je založen na kombinaci principu metrik hodnotících vlastnosti objektů s principem metrik analyzujících distribuci barev na obrazovce na úrovni pixelů. Použítí tohoto přístupu demonstrujeme na vylepšení metriky pro hodnocení optického vyvážení objektů na obrazovce (Balance).
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Ji{\v{r}}{\'{i}} Hynek and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Hru{\v{s}}ka},
   title = {Application of Object-Based Metrics for
	Recognition of Well-Designed Dashboards},
   pages = {1--13},
   journal = {International Journal of Human-Computer Interaction},
   volume = 35,
 number = 13,
   year = 2018,
   ISSN = {1044-7318},
   doi = {10.1080/10447318.2018.1518004},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11827}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77