Článek v časopise

DRAHANSKÝ Martin. Tajemství biometrie 5 - Rozpoznávání písma. ABC. Praha: Czech News Center a.s., 2018, roč. 63, č. 22, s. 22-23. ISSN 1213-8991.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Tajemství biometrie 5 - Rozpoznávání písma
Strany:22-23
Místo vydání:CZ
Rok:2018
Časopis:ABC, roč. 63, č. 22, Praha, CZ
ISSN:1213-8991
Anotace
Dnešním dílem se loučíme se seriálem o biometrii, který pro vás napsal profesor Martin Drahanský z Fakulty informačních technologií VUT v Brně. Tentokrát se podíváme za tajemstvím rozpoznávání písma.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Martin Drahansk{\'{y}}},
   title = {Tajemstv{\'{i}} biometrie 5 -
	Rozpozn{\'{a}}v{\'{a}}n{\'{i}} p{\'{i}}sma},
   pages = {22--23},
   journal = {ABC},
   volume = 63,
 number = 22,
   year = 2018,
   ISSN = {1213-8991},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11828}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94