Článek v časopise

FIEDOR Tomáš, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Nested Antichains for WS1S. Acta Informatica. 2019, roč. 56, č. 3, s. 205-228. ISSN 0001-5903.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Nested Antichains for WS1S
Název (cs):Zanořené protiřetězce pro WS1S
Strany:205-228
Místo vydání:DE
Rok:2019
Časopis:Acta Informatica, roč. 56, č. 3, DE
ISSN:0001-5903
DOI:10.1007/s00236-018-0331-z
Klíčová slova
antichains
WS1S
finite automata
subsumption
Anotace
Tento článek představuje optimalizaci klasické rozhodovací procedury pro logiku WS1S založenou na technice použití protiřetězců.
BibTeX:
@ARTICLE{
  author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Fiedor and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Hol{\'{i}}k and Ond{\v{r}}ej Leng{\'{a}}l and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
  title = {Nested Antichains for WS1S},
  pages = {205--228},
  journal = {Acta Informatica},
  volume = {56},
  number = {3},
  year = {2019},
  ISSN = {0001-5903},
  doi = {10.1007/s00236-018-0331-z},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11889}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.229.151.87