Článek v časopise

FIEDOR Tomáš, HOLÍK Lukáš, LENGÁL Ondřej a VOJNAR Tomáš. Nested Antichains for WS1S. Acta Informatica. 2019, roč. 56, č. 3, s. 205-228. ISSN 0001-5903.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Nested Antichains for WS1S
Název (cs):Zanořené protiřetězce pro WS1S
Strany:205-228
Místo vydání:DE
Rok:2019
Časopis:Acta Informatica, roč. 56, č. 3, DE
ISSN:0001-5903
DOI:10.1007/s00236-018-0331-z
Klíčová slova
antichains
WS1S
finite automata
subsumption
Anotace
Tento článek představuje optimalizaci klasické rozhodovací procedury pro logiku WS1S založenou na technice použití protiřetězců.
BibTeX:
@ARTICLE{
   author = {Tom{\'{a}}{\v{s}} Fiedor and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Hol{\'{i}}k and Ond{\v{r}}ej Leng{\'{a}}l and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
   title = {Nested Antichains for WS1S},
   pages = {205--228},
   journal = {Acta Informatica},
   volume = 56,
 number = 3,
   year = 2019,
   ISSN = {0001-5903},
   doi = {10.1007/s00236-018-0331-z},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11889}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109