Kapitola v knize

DRAHANSKÝ Martin, KANICH Ondřej a BŘEZINOVÁ Eva. Challenges for fingerprint recognition - spoofing, skin diseases and environmental effects. Handbook of Biometrics for Forensic Science. Cham: Springer Verlag, 2017, s. 63-83. ISBN 978-3-319-50671-5. Dostupné z: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-50673-9_4
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Challenges for fingerprint recognition - spoofing, skin diseases and environmental effects
Název (cs):Výzvy otisků prstů - podvrhy, onemocnění kůže a vlivy prostředí
Strany:63-83
Kniha:Handbook of Biometrics for Forensic Science
Řada knih:Advances in Computer Vision and Pattern Recognition
Místo vydání:Cham, CH
Rok:2017
URL:http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-50673-9_4
ISBN:978-3-319-50671-5
DOI:10.1007/978-3-319-50673-9_4
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
fingerprint, spoofing, anti-spoofing, skin diseases, environmental effects
Anotace
Kapitola se snaží získat odpovědi na otázky, zda-li je rozpoznání podle otisku prstu opravdu spolehlivé a bezpečné. Většina biometrických systémů využívající otisky prstu má nízkou chybovost, ale opravdu nám chybovost vypovídá vše o kvalitě takového systému? Co se stane pokud předložíme systému podvrh otisku prstu? Co se stane právoplatnému uživateli, který na na bříšku prstu onemocnění kůže? Získáme otisk prstu v přijatelné kvalitě pokud bude prst na snímači zkreslený nebo pokud bude okolní prostředí výrazně ovlivňovat snímač? Tato kapitola ukáže úvod do výroby podvrhů otisk prstu, detekci takového podvrhu, shrnutí onemocnění kůže a jejich vliv na papilární linie a závěrem je diskutován vliv prostředí.
BibTeX:
@INBOOK{
  author = {Martin Drahansk{\'{y}} and Ond{\v{r}}ej Kanich and
	Eva B{\v{r}}ezinov{\'{a}}},
  title = {Challenges for fingerprint recognition - spoofing,
	skin diseases and environmental effects},
  pages = {63--83},
  booktitle = {Handbook of Biometrics for Forensic Science},
  series = {Advances in Computer Vision and Pattern Recognition},
  year = 2017,
  location = {Cham, CH},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-319-50671-5},
  doi = {10.1007/978-3-319-50673-9_4},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=10891}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0