Kapitola v knize

DRAHANSKÝ Martin. Recognition of Eye Characteristics. Machine Learning and Biometrics. London: InTech - Open Access Publisher, 2018, s. 7-35. ISBN 978-1-78923-590-6. Dostupné z: https://www.intechopen.com/books/machine-learning-and-biometrics/recognition-of-eye-characteristics
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Recognition of Eye Characteristics
Název (cs):Rozpoznávání charakteristik oka
Strany:7-35
Kniha:Machine Learning and Biometrics
Místo vydání:London, GB
Rok:2018
URL:https://www.intechopen.com/books/machine-learning-and-biometrics/recognition-of-eye-characteristics
ISBN:978-1-78923-590-6
DOI:10.5772/intechopen.76026
Vydavatel:InTech - Open Access Publisher
Klíčová slova
duhovka, sítnice, charakteristiky oka, fundus kamera, oftalmologie
Anotace
Kapitola se zabývá charakteristikami oka - duhovka a sítnice. V kapitole je uvedena stručná historie těchto zařízení, úvod do oftalmologie (lékařská zařízení, zejména pro sítnici oka), dále představení snímacích technologií pro duhovku, ale i sítnici oka, algoritmy pro rozpoznávání a extrakci významných rysů. Jsou diskutována i onemocnění, která mají vliv na proces rozpoznávání. Součástí textu je ukázka výsledků vlastního výzkumu a vývoje - ať už zařízení na snímání sítnice oka, tak i algoritmy na detekci patologií a detekci a extrakci významných rysů z obou charakteristik oka.
BibTeX:
@INBOOK{
  author = {Martin Drahansk{\'{y}}},
  title = {Recognition of Eye Characteristics},
  pages = {7--35},
  booktitle = {Machine Learning and Biometrics},
  year = 2018,
  location = {London, GB},
  publisher = {InTech - Open Access Publisher},
  ISBN = {978-1-78923-590-6},
  doi = {10.5772/intechopen.76026},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11592}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11