Kapitola v knize

SEKANINA Lukáš, VAŠÍČEK Zdeněk a MRÁZEK Vojtěch. Automated Search-Based Functional Approximation for Digital Circuits. Approximate Circuits - Methodologies and CAD. Heidelberg: Springer International Publishing, 2019, s. 175-203. ISBN 978-3-319-99322-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Automated Search-Based Functional Approximation for Digital Circuits
Název (cs):Automatizovaná na prohledávání založená funkcionální aproximace pro číslicové obvody
Strany:175-203
Kniha:Approximate Circuits - Methodologies and CAD
Místo vydání:Heidelberg, DE
Rok:2019
ISBN:978-3-319-99322-5
DOI:10.1007/978-3-319-99322-5_9
Vydavatel:Springer International Publishing
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconac_book19web.pdf1,11 MB2019-08-01 11:03:28
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
approximate circuit, genetic programming, arithmetic circuits, multi-objective optimization
Anotace
Problém vytvoření aproximované implementace číslicového obvodu může být formulován jako vícekriteriální optimalizační problém a řešen pomocí prohledávacího algoritmu. Tento přístup obvykle poskytne mnoho vysoce kvalitních kompromisních řešení, ale je velmi výpočetně náročný. Kapitola prezentuje obecně použitelnou metodu založenou na genetickém programování pro automatizovanou aproximaci číslicových obvodů popsaných na úrovni hradel a komponent. Shrnuje relevantní chybové metriky a obvodové parametry, které jsou typicky optimalizovány genetickým programováním. Zvláštní pozornost je věnována technikám poskytujícím formální garanci z pohledu chyby aproximace a umožňujícím akcelerovat celý proces návrhu. Dále jsou prezentovány případové studie týkající se aproximace aritmetických operací a obrazových filtrů.
BibTeX:
@INBOOK{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Vojt{\v{e}}ch
	Mr{\'{a}}zek},
  title = {Automated Search-Based Functional Approximation
	for Digital Circuits},
  pages = {175--203},
  booktitle = {Approximate Circuits - Methodologies and CAD},
  year = 2019,
  location = {Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-99322-5},
  doi = {10.1007/978-3-319-99322-5_9},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11679}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94