Článek ve sborníku konference

SOCHOR Jakub, ŠPAŇHEL Jakub, JURÁNEK Roman, DOBEŠ Petr a HEROUT Adam. Graph@FIT Submission to the NVIDIA AI City Challenge 2018. In: NVIDIA AI City Challenge 2018 (CVPRW). Salt Lake City: IEEE Computer Society, 2018, s. 77-84. ISBN 978-1-5386-6100-0. Dostupné z: https://ieeexplore.ieee.org/document/8575345
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Graph@FIT Submission to the NVIDIA AI City Challenge 2018
Název (cs):Graph@FIT příspěvek do NVIDIA AI City Challenge 2018
Strany:77-84
Sborník:NVIDIA AI City Challenge 2018 (CVPRW)
Konference:IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition
Místo vydání:Salt Lake City, US
Rok:2018
URL:https://ieeexplore.ieee.org/document/8575345
ISBN:978-1-5386-6100-0
DOI:10.1109/CVPRW.2018.00018
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
vehicle speed measurement, vehicle re-identification, challenge, camera calibration
Anotace
V našem příspěvku do NVIDIA AI City Challange se zaměřujeme na měření rychlosti vozidel a re-identifikaci. Pro obě tyto úlohy využíváme kalibrační metodu založenou na extrakci úběžníků scény. Detekujeme a trackujeme vozidla a ke každému vozidlu sestavujeme 3D obalové těleso. Výslednou rychslost vozidel odhadujeme pomocí získané kalibrace a 3D obalového tělesa. Náš přístup k re-identifikaci vozidel je založen na extrakci příznakových vektorů z normalizovaných obrázků vozidel. Dále také využíváme validační sít pro zlepšení výsledků re-identifikace. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub Sochor and Jakub {\v{S}}pa{\v{n}}hel and
	Roman Jur{\'{a}}nek and Petr Dobe{\v{s}} and Adam
	Herout},
  title = {Graph@FIT Submission to the NVIDIA AI City
	Challenge 2018},
  pages = {77--84},
  booktitle = {NVIDIA AI City Challenge 2018 (CVPRW)},
  year = 2018,
  location = {Salt Lake City, US},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5386-6100-0},
  doi = {10.1109/CVPRW.2018.00018},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11702}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.175.200.4