Článek ve sborníku konference

HUSA Jakub. Comparison of Genetic Programming Methods on Design of Cryptographic Boolean Functions. In: Genetic Programming 22st European Conference, EuroGP 2019, Proceedings. Cham: Springer International Publishing, 2019, s. 228-244. ISBN 978-3-030-14811-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Comparison of Genetic Programming Methods on Design of Cryptographic Boolean Functions
Název (cs):Srovnání metod Genetického programování na při návrhu kryptografických booleovských funkcí
Strany:228-244
Sborník:Genetic Programming 22st European Conference, EuroGP 2019, Proceedings
Konference:22nd European Conference on Genetic Programming
Místo vydání:Cham, CH
Rok:2019
ISBN:978-3-030-14811-9
DOI:10.1007/978-3-030-16670-0_15
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
Genetic Programming, Cartesian Genetic Programming, Linear Genetic Programming, Cryptographic Boolean functions, Comparative Study.
Anotace

Potřeba dosáhnou kryptografické bezpečnosti roste každým dnem, a vyžaduje neustálé zlepšování používaných šifer. Jedněmi z nich jsou proudové šifry které data zabezpečují použitím generátoru kryptograficky bezpečné pseudo-náhodné sekvence.
Vytvoření takovéhoto generátoru vyžaduje použití speciální booleovské funkce která oplývá řadou kryptografických vlastností, a jednou z nejúspěšnějších metod jak takovouto funkci stvořit je genetické programování. V článku prezentujeme srovnání tří  různých metod genetického programování, konkrétně jeho stromové, kartézské a lineární varianty. Jejich efektivita je srovnána na úlohách tvorby booleovkých funkcí se sudým počtem vstupů a kryptografickými vlastnostmi nelinearity, vyváženosti, korelační imunity a algebraického stupně. Naše výsledky ukazují jak se jsou jednotlivé metody schopné se vypořádat s nároky na rostoucí velikost i bezpečnost funkcí, a ukazují že právě lineární genetické programování, které pro řešení některých z těchto úloh dříve nebylo použito, se s požadavky na rostoucí velikost dokáže vypořádat nejlépe a požadované funkce generuje s vyšší spolehlivostí než konkurenční metody.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub Husa},
  title = {Comparison of Genetic Programming Methods on
	Design of Cryptographic Boolean Functions},
  pages = {228--244},
  booktitle = {Genetic Programming 22st European Conference, EuroGP 2019,
	Proceedings},
  year = 2019,
  location = {Cham, CH},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-030-14811-9},
  doi = {10.1007/978-3-030-16670-0_15},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=11918}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94