Článek ve sborníku konference

MRÁZEK Vojtěch, HRBÁČEK Radek, VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. EvoApprox8b: Library of Approximate Adders and Multipliers for Circuit Design and Benchmarking of Approximation Methods. In: Proc. of the 2017 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE). Lausanne: European Design and Automation Association, 2017, s. 258-261. ISBN 978-3-9815370-9-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:EvoApprox8b: Library of Approximate Adders and Multipliers for Circuit Design and Benchmarking of Approximation Methods
Název (cs):EvoApprox8b: Knihovna aproximovaných sčítaček a násobiček pro návrh obvodů a porovnávaní
Strany:258-261
Sborník:Proc. of the 2017 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE)
Konference:Design, Automation and Test in Europe Conference
Místo vydání:Lausanne, CH
Rok:2017
ISBN:978-3-9815370-9-3
DOI:10.23919/DATE.2017.7926993
Vydavatel:European Design and Automation Association
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconpaper.pdf235 KB2017-04-03 08:30:57
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
approximate circuits
genetic programming
error metrics
Anotace
Výzkumníci, stejně jako průmysl, se v posledních letech začali zabývat aproximovanými obvody a metodami jejich návrhu. S cílem akcelerovat návrh těchto obvodů a celých systémů, jsme navrhli  knihovnu aproximačních sčítaček a násobiček nazvanou EvoApprox8b, která může být také použita pro porovnávání kvality aproximačních metod. Tato knihovna obsahuje 430 nedominovaných 8-bitových aproximačních sčítaček vytvořených z 13 konvenčních obvodů. Také obsahuje 471 nedominovaných 8-bitových aproximačních násobiček utvořených z 6 konvenčních obvodů. Tato řešení byla získána evoluční optimalizací vícekriteriálním kartézským genetickým programováním. Tato knihovna nabízí Verilog, Matlab a C modely všech navržených obvodů. Navíc poskytuje standardní parametry obvodů a chybu vyjádřenou v sedmi odlišných metrikách. Knihovna EvoApprox8b je k dispozici na stránkách: www.fit.vutbr.cz/research/groups/ehw/approxlib
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Vojt{\v{e}}ch Mr{\'{a}}zek and Radek
	Hrb{\'{a}}{\v{c}}ek and Zden{\v{e}}k
	Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Sekanina},
  title = {EvoApprox8b: Library of Approximate Adders and
	Multipliers for Circuit Design and Benchmarking of
	Approximation Methods},
  pages = {258--261},
  booktitle = {Proc. of the 2017 Design, Automation \& Test in Europe
	Conference \& Exhibition (DATE)},
  year = 2017,
  location = {Lausanne, CH},
  publisher = {European Design and Automation Association},
  ISBN = {978-3-9815370-9-3},
  doi = {10.23919/DATE.2017.7926993},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11262}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47