Článek ve sborníku konference

RYCHLÝ Marek a RYŠAVÝ Ondřej. TARZAN: An Integrated Platform for Security Analysis. In: Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Praha: IEEE Computer Society, 2017, s. 561-567. ISBN 978-83-946253-7-5. Dostupné z: http://ieeexplore.ieee.org/document/8104600/
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:TARZAN: An Integrated Platform for Security Analysis
Název (cs):TARZAN: Integrovaná platforma pro bezpečnostní analýzy
Strany:561-567
Sborník:Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer Science and Information Systems
Konference:Federated Conference on Computer Science and Information Systems
Řada knih:Annals of Computer Science and Information Systems, Volume 11
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2017
URL:http://ieeexplore.ieee.org/document/8104600/
ISBN:978-83-946253-7-5
DOI:10.15439/2017F280
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
bezpečnost, Big data, rámec
Anotace
V tomto článku představujeme integrovanou platformu TARZAN pro analýzu digitálních dat z bezpečnostních incidentů. Platforma slouží jako middleware mezi zdroji dat a aplikacemi pro zpracování dat. Mimo to platforma také poskytuje několik podpůrných služeb a prostředí pro běh aplikací. Podpůrné služby, jako je úložiště dat, registr zdrojů a aplikací, synchronizační služba a platforma pro distribuované výpočty, jsou využívány TARZAN aplikacemi pro různé bezpečnostní analýzy nad integrovanými daty, např. pro detekci bezpečnostních incidentů, nebo inferenční analýzu dat ze sociálních sítí nebo transakce krypto-měn. Pro zpracování rozsáhlých distribuovaných dat, uložených i z datových proudů, bylo nutné implementovat distribuované zpracování a platforma byla navržena jako systém pro distribuované, spolehlivé, škálovatelné a nákladově efektivní zpracování Big data. Platforma je představena na příkladu bezpečnostní analýzy síťového provozu.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Marek Rychl{\'{y}} and Ond{\v{r}}ej
	Ry{\v{s}}av{\'{y}}},
  title = {TARZAN: An Integrated Platform for Security
	Analysis},
  pages = {561--567},
  booktitle = {Proceedings of the 2017 Federated Conference on Computer
	Science and Information Systems},
  series = {Annals of Computer Science and Information Systems, Volume
	11},
  year = 2017,
  location = {Praha, CZ},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-83-946253-7-5},
  doi = {10.15439/2017F280},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11438}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81