Článek ve sborníku konference

SVOBODA Stanislav a BAŘINA David. New Transforms for JPEG Format. In: Conference Materials and Posters of Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2017. Mikulov: Vysoké učení technické v Brně, 2017, s. 25-30. ISSN 1335-5694.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:New Transforms for JPEG Format
Název (cs):Nové transformace pro formát JPEG
Strany:25-30
Sborník:Conference Materials and Posters of Spring Conference on Computer Graphics SCCG 2017
Konference:Spring Conference on Computer Graphics 2017
Místo vydání:Mikulov, CZ
Rok:2017
Časopis:Proceeding of Spring Conference on Computer Graphics, roč. 2017, č. 5, Bratislava, SK
ISSN:1335-5694
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconpreprint.pdfpreprint1009 KB2017-05-09 19:57:10
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
JPEG, ztrátová komprese obrazu, transformační kódování, diskrétní kosinová transformace, diskrétní vlnková transformace
Anotace
Publikace zkoumá vliv začlenění několika vhodných transformací do kompresního řetězce JPEG. Zkoumány jsou blokové transformace i transformace s překrytím bloků. Vyhodnocení je provedeno vzhledem k PSNR na datasetu několika stovek obrázků.
Abstrakt
The two-dimensional discrete cosine transform (DCT) can be found in the heart of many image compression algorithms. Specifically, the JPEG format uses a lossy form of compression based on that transform. Since the standardization of the JPEG, many other transforms become practical in lossy data compression. This article aims to analyze the use of these transforms as the DCT replacement in the JPEG compression chain. Each transform is examined for different image datasets and subsequently compared to other transforms using the peak signal-to-noise ratio (PSNR). Our experiments show that an overlapping variation of the DCT, the local cosine transform (LCT), overcame the original block-wise transform at low bitrates. At high bitrates, the discrete wavelet transform employing the Cohen-Daubechies-Feauveau 9/7 wavelet offers about the same compression performance as the DCT.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Stanislav Svoboda and David Ba{\v{r}}ina},
  title = {New Transforms for JPEG Format},
  pages = {25--30},
  booktitle = {Conference Materials and Posters of Spring Conference on
	Computer Graphics SCCG 2017},
  journal = {Proceeding of Spring Conference on Computer Graphics},
  volume = 2017,
 number = 5,
  year = 2017,
  location = {Mikulov, CZ},
  publisher = {Brno University of Technology},
  ISSN = {1335-5694},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11440}
}

Vaše IPv4 adresa: 100.24.209.47