Článek ve sborníku konference

MEDUNA Alexander a MARTIŠKO Jakub. CD Grammar Systems with Two Propagating Scattered Context Components Characterize the Family of Context Sensitive Languages. In: 15th International Conference on Automata and Formal Languages. Debrecen: Open Publishing Association, 2017, s. 170-179. ISSN 2075-2180. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/1708.06467v1
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:CD Grammar Systems with Two Propagating Scattered Context Components Characterize the Family of Context Sensitive Languages
Název (cs):CD gramatické systémy se dvěma komponentami s rozptýleným kontextem bez epsilon pravidel popisují třídu kontextových jazyků
Strany:170-179
Sborník:15th International Conference on Automata and Formal Languages
Konference:15th International Conference on Automata and Formal Languages
Místo vydání:Debrecen, HU
Rok:2017
URL:https://arxiv.org/abs/1708.06467v1
Časopis:Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science, roč. 2017, č. 252, Sydney, AU
ISSN:2075-2180
DOI:10.4204/EPTCS.252
Vydavatel:Open Publishing Association
Klíčová slova
CD Grammar Systems, Context Sensitive Grammars, Propagating Scattered context Grammars,
Anotace
Příspěvek studuje modifikovanou verzi L(CS) = L(PSCG) problému. Tato modifikovaná verze porovnává generativní sílu kontextových gramatik a CD gramatických systémů s komponentami, jež jsou tvořeny gramatikami s rozptýleným kontextem bez epsilon pravidel. V rámci příspěvku je pak prezentován důkaz ekvivalence těchto dvou modelů.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Alexander Meduna and Jakub Marti{\v{s}}ko},
  title = {CD Grammar Systems with Two Propagating Scattered
	Context Components Characterize the Family of
	Context Sensitive Languages},
  pages = {170--179},
  booktitle = {15th International Conference on Automata and Formal
	Languages},
  journal = {Electronic Proceedings in Theoretical Computer Science},
  volume = 2017,
 number = 252,
  year = 2017,
  location = {Debrecen, HU},
  publisher = {Open Publishing Association},
  ISSN = {2075-2180},
  doi = {10.4204/EPTCS.252},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11445}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.205