Článek ve sborníku konference

KOČÍ Radek a JANOUŠEK Vladimír. Validation of Specification Models Based on Petri Nets. In: Software Engineering Advances. Ateny: Xpert Publishing Services, 2017, s. 232-237. ISBN 978-1-61208-590-6. Dostupné z: http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=icsea_2017_11_10_10157
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Validation of Specification Models Based on Petri Nets
Název (cs):Validace specifikačních modelolů založených na Petriho sítích
Strany:232-237
Sborník:Software Engineering Advances
Konference:The Twelfth International Conference on Software Engineering Advances
Místo vydání:Ateny, GR
Rok:2017
URL:http://www.thinkmind.org/index.php?view=article&articleid=icsea_2017_11_10_10157
ISBN:978-1-61208-590-6
Vydavatel:Xpert Publishing Services
Klíčová slova
Object Oriented Petri Nets, Use Cases, Sequence Diagrams, requirements specification, requirements validation
Anotace
Každý proces ověřování požadavků softwarového systému by měl zahrnovat analýzu všech možných scénářů, přičemž jen některé z nich jsou platné, některé jsou nadbytečné a některé způsobují nebezpečné chování systému. Důležitým faktorem úspěšné kontroly všech možných scénářů je možnost automatizovaného vyhledávání a vyhodnocení scénářů. V této oblasti existuje rozdíl mezi tím, co formální přístupy mohou nabídnout a jakým způsobem se skutečně používají. Techniky systematického formálního popisu umožňují specifikovat vlastnosti systému a formu řešení během procesu návrhu a analyzovat specifikaci systému včetně interakcí uživatele. Tato práce se zaměřuje na použití Petriho sítí pro specifikaci požadavků a generování a analýzu scénářů pro validaci této specifikace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Radek Ko{\v{c}}{\'{i}} and Vladim{\'{i}}r
	Janou{\v{s}}ek},
   title = {Validation of Specification Models Based on Petri
	Nets},
   pages = {232--237},
   booktitle = {Software Engineering Advances},
   year = 2017,
   location = {Ateny, GR},
   publisher = {Xpert Publishing Services},
   ISBN = {978-1-61208-590-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11485}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0