Článek ve sborníku konference

DIAS Ricardo J., FERREIRA Carla, FIEDOR Jan, LOURENCO Joao, SMRČKA Aleš, SOUSA Diogo J. a VOJNAR Tomáš. Verifying Concurrent Programs Using Contracts. In: 2017 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST). Tokyo: Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017, s. 196-206. ISBN 978-1-5090-6032-0.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Verifying Concurrent Programs Using Contracts
Název (cs):Verifikace paralelních programů pomocí kontraktů
Strany:196-206
Sborník:2017 IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST)
Konference:10th IEEE International Conference on Software Testing, Verification and Validation (ICST 2017)
Místo vydání:Tokyo, JP
Rok:2017
ISBN:978-1-5090-6032-0
DOI:10.1109/ICST.2017.25
Vydavatel:Institute of Electrical and Electronics Engineers
Klíčová slova
contracts, concurrent computing, software, protocols, indexes, libraries, arrays
Anotace

Tento článek se zabývá kontrakty pro paralelní programy, které umožňují definovat a zkoumat očekávanou atomicitu provádění metod nebo volání služeb v paralelních programech. Kontrakty mohou být buď získávány automaticky ze zdrojových kódů nebo poskytovány přímo vývojáři knihoven nebo modulů softwaru tak, aby vyjadřovaly očekávané použití v paralelním běhu. Ve článku nejprve rozšiřujeme pojem kontraktů v paralelismu několika způsoby zlepšující jejich vyjadřovací sílu a rozšiřující jejich aplikovatelnost v praxi. Dále navrhujeme dvě doplňující analýzy, statickou a dynamickou, k verifikaci programů s ohledem na rozšířené kontrakty. Implementovali jsme oba přístupy analýzy programů a dosáhli slibných experimentálních výsledků při aplikaci na různých programech, přičemž u reálných programů jsme pomocí našeho přístupu odhalili dosut neznámé chyby.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {J. Ricardo Dias and Carla Ferreira and Jan Fiedor
	and Joao Lourenco and Ale{\v{s}} Smr{\v{c}}ka and
	J. Diogo Sousa and Tom{\'{a}}{\v{s}} Vojnar},
  title = {Verifying Concurrent Programs Using Contracts},
  pages = {196--206},
  booktitle = {2017 IEEE International Conference on Software Testing,
	Verification and Validation (ICST)},
  year = 2017,
  location = {Tokyo, JP},
  publisher = {Institute of Electrical and Electronics Engineers},
  ISBN = {978-1-5090-6032-0},
  doi = {10.1109/ICST.2017.25},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11510}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.169.76