Článek ve sborníku konference

NOSKO Svetozár, MUSIL Martin, MUSIL Petr a ZEMČÍK Pavel. True HDR camera with bilateral filter based tone mapping. In: SCCG '17: Spring Conference on Computer Graphics 2017. Mikulov: Association for Computing Machinery, 2017, s. 1-9. ISBN 978-1-4503-5107-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:True HDR camera with bilateral filter based tone mapping
Název (cs):HDR kamera využívající bilaterální filtr pro tone-mapping
Strany:1-9
Sborník:SCCG '17: Spring Conference on Computer Graphics 2017
Konference:Spring Conference on Computer Graphics 2017
Místo vydání:Mikulov, CZ
Rok:2017
ISBN:978-1-4503-5107-2
DOI:10.1145/3154353.3154367
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
HDR tone mapping, Durand operator, HDR camera, FPGA
Anotace
Pořizování a zpracování HDR snímků je složitá úloha z pohledu nejen samotných algoritmů, ale hlavně jejich výpočetní složitosti.V článku prezentujeme nově navržený systém pro pořizování a zpracování HDR videa. Ten využívající nově vytvořenou kamerovou platformu s FPGA. V článku jsou popsány některé používané algoritmy pro pořizování HDR videa ze sekvence různě exponovaných snímků a jsou představeny jejich úpravy pro efektivní běh na FPGA. Hlavní část práce se zaměřuje na akceleraci Durandova tone-mapovacího operatoru využívajícího bilaterální filtr. Navržené řešení je porovnáno s existujícími pracemi v oblastech rychlosti, spotřeby výpočetních zdrojů a přesnosti.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Svetoz{\'{a}}r Nosko and Martin Musil and Petr
	Musil and Pavel Zem{\v{c}}{\'{i}}k},
  title = {True HDR camera with bilateral filter based tone
	mapping},
  pages = {1--9},
  booktitle = {SCCG '17: Spring Conference on Computer Graphics 2017},
  year = 2017,
  location = {Mikulov, CZ},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-4503-5107-2},
  doi = {10.1145/3154353.3154367},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11537}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237