Článek ve sborníku konference

PASTUSHENKO Olena, HYNEK Jiří a HRUŠKA Tomáš. Generation of Test Samples for Construction of Dashboard Design Guidelines: Impact of Color on Layout Balance. In: Advances in Intelligent Systems and Computing. Naples: Springer International Publishing, 2018, s. 980-990. ISBN 978-3-319-77711-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Generation of Test Samples for Construction of Dashboard Design Guidelines: Impact of Color on Layout Balance
Název (cs):Generování testovacích vzorků pro tvorbu principů návrhu nástroje dashboard: Vliv barvy na vyvážení grafického rozvržení
Strany:980-990
Sborník:Advances in Intelligent Systems and Computing
Konference:6th World Conference on Information Systems and Technologies
Řada knih:Trends and Advances in Information Systems and Technologies
Místo vydání:Naples, IT
Rok:2018
ISBN:978-3-319-77711-5
DOI:10.1007/978-3-319-77712-2_93
Vydavatel:Springer International Publishing
Klíčová slova
aesthetics, dashboard, generator, usability guidelines, user testing
Anotace
Evaluace uživatelských rozhraní založená na metrikách je slibný způsob, jakým lze rychle ověřovat jejich použitelnost spolu s dalšími aspekty jejich návrhu. Vývoj takových metrik nicméně vyžaduje dostatečně velkou trénovací množinu realisticky vypadajících vzorků uživatelských rozhraní, které nemusí být vždy snadné nalézt. Tento článek popisuje postup přípravy takovýchto vzorků. Je zde představen konfigurovatelný generátor založený na kompozici obrazovky z jednoduchých grafických prvků (tzv. widget) na základě předdefinovaného modelu. Pro tyto a podobné účely byla vyvinuta knihovna využívající možnosti jazyka JavaScript a nástroje Vue.js. Závěrem je představeno využití implementovaného generátoru pro tvorbu vzorků uživatelských rozhraní nástroje dashboard, které jsou následně využity pro ověření významu barvy pro výpočet vyvážení grafického rozvržení.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Olena Pastushenko and Ji{\v{r}}{\'{i}} Hynek and
	Tom{\'{a}}{\v{s}} Hru{\v{s}}ka},
  title = {Generation of Test Samples for Construction of
	Dashboard Design Guidelines: Impact of Color on
	Layout Balance},
  pages = {980--990},
  booktitle = {Advances in Intelligent Systems and Computing},
  series = {Trends and Advances in Information Systems and Technologies},
  year = 2018,
  location = {Naples, IT},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-77711-5},
  doi = {10.1007/978-3-319-77712-2_93},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11574}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94