Článek ve sborníku konference

PODIVÍNSKÝ Jakub, LOJDA Jakub, ČEKAN Ondřej a KOTÁSEK Zdeněk. Evaluation Platform for Testing Fault Tolerance Properties: Soft-core Processor-based Experimental Robot Controller. In: Proceedings of the 2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design. Praha: IEEE Computer Society, 2018, s. 229-236. ISBN 978-1-5386-7376-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Evaluation Platform for Testing Fault Tolerance Properties: Soft-core Processor-based Experimental Robot Controller
Název (cs):Platforma pro ověřování odolnosti proti poruchám: Experimentální řidicí jednotka robota založená na procesoru
Strany:229-236
Sborník:Proceedings of the 2018 21st Euromicro Conference on Digital System Design
Konference:21st Euromicro Conference on Digital Systems Design
Místo vydání:Praha, CZ
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-7376-8
DOI:10.1109/DSD.2018.00051
Vydavatel:IEEE Computer Society
Klíčová slova
Soft-core Processor, NEO430, TMR, FPGA, Fault
Tolerance, Robot Controller, Reconfiguration.
Anotace
Odolnost proti poruchám je jedna z možných technik pro zajištění spolehlivosti elektronických systémů. Existuje řada různých přístupů pro zajištění odolnosti proti poruchám a nové stále vznikají. Je důležité tyto techniky ověřovat. Testovací platforma pro ověřování technik odolnosti proti poruchám zaměřených na FPGA je hlavní náplní tohoto článku. Jako experimentální systém slouží robot pro hledání cesty v bludišti a jeho řídicí jednotka založená na procesoru implementovaném v FPGA.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Jakub Lojda and
	Ond{\v{r}}ej {\v{C}}ekan and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek},
  title = {Evaluation Platform for Testing Fault Tolerance
	Properties: Soft-core Processor-based Experimental
	Robot Controller},
  pages = {229--236},
  booktitle = {Proceedings of the 2018 21st Euromicro Conference on Digital
	System Design},
  year = 2018,
  location = {Praha, CZ},
  publisher = {IEEE Computer Society},
  ISBN = {978-1-5386-7376-8},
  doi = {10.1109/DSD.2018.00051},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11705}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237