Článek ve sborníku konference

RYANT Neville, BERGELSON Elika, CHURCH Kenneth, CRISTIA Alejandrina, DU Jun, GANAPATHY Sriram, KHUDANPUR Sanjeev, KOWALSKI Diana, KRISHNAMOORTHY Mahesh, KULSHRESHTA Rajat, LIBERMAN Mark, LU Yu-Ding, MACIEJEWSKI Matthew, METZE Florian, PROFANT Ján, SUN Lei, TSAO Yu a YU Zhou. Enhancement and Analysis of Conversational Speech: JSALT 2017. In: Proceedings of ICASSP 2018. Calgary: IEEE Signal Processing Society, 2018, s. 5154-5158. ISBN 978-1-5386-4658-8.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Enhancement and Analysis of Conversational Speech: JSALT 2017
Název (cs):Zvýrazňování a analýza konverzační řeči: JSALT 2017
Strany:5154-5158
Sborník:Proceedings of ICASSP 2018
Konference:IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing
Místo vydání:Calgary, CA
Rok:2018
ISBN:978-1-5386-4658-8
DOI:10.1109/ICASSP.2018.8462468
Vydavatel:IEEE Signal Processing Society
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/profant_icassp2018_0005154.pdf [PDF]
Klíčová slova
diarization, overlap detection, speech enhancement, automatic speech recognition
Anotace
Článek se zabývá zvýrazňováním a analýzou konverzační řeči. Problematika byla řešena během letní školy JSALT 2017, která se konala na Carnegie Mellon University, Pittsburgh, PA, USA.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Neville Ryant and Elika Bergelson and Kenneth
	Church and Alejandrina Cristia and Jun Du and
	Sriram Ganapathy and Sanjeev Khudanpur and Diana
	Kowalski and Mahesh Krishnamoorthy and Rajat
	Kulshreshta and Mark Liberman and Yu-Ding Lu and
	Matthew Maciejewski and Florian Metze and
	J{\'{a}}n Profant and Lei Sun and Yu Tsao and Zhou
	Yu},
  title = {Enhancement and Analysis of Conversational 
	Speech: JSALT 2017},
  pages = {5154--5158},
  booktitle = {Proceedings of ICASSP 2018},
  year = 2018,
  location = {Calgary, CA},
  publisher = {IEEE Signal Processing Society},
  ISBN = {978-1-5386-4658-8},
  doi = {10.1109/ICASSP.2018.8462468},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11730}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77