Článek ve sborníku konference

HOLÍK Lukáš a TUROŇOVÁ Lenka. Towards Smaller Invariants for Proving Coverability. In: Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2017. Berlin Heidelberg: Springer Verlag, 2018, s. 109-116. ISBN 978-3-319-74727-9.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Towards Smaller Invariants for Proving Coverability
Název (cs):Směrem k menším invariantům pro dokázání spolehlivosti
Strany:109-116
Sborník:Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2017
Konference:Sixteenth International Conference on Computer Aided Systems Theory
Místo vydání:Berlin Heidelberg, DE
Rok:2018
ISBN:978-3-319-74727-9
DOI:10.1007/978-3-319-74727-9_13
Vydavatel:Springer Verlag
Klíčová slova
parallel system, verification, petri nets, WSTS, CEGAR
Anotace
V tomto článku zkoumáme možnost vylepšení stávajících metod ověřování paralelních systémů. Zvláště se soustředíme na vlastnost bezpečnosti dobře strukturovaných přechodových systémů. Naše práce je relevantní především pro nedávné metody, které jsou založeny na hledání induktivních invariantů pomocí sekvence zjemňování získaných z protipříkladů. Naším cílem je zlepšit celkovou efektivitu tohoto přístupu tím, že se soustředíme na nalezení takových zjemnění, které povedou k stručnějším invariantům. Za tímto účelem navrhujeme analyzovat tzv. minimální protipříklady. Tyto protipříklady jsou dostatečně krátké, aby umožnily podrobnější analýzu. Experimentovali jsme s jednoduchým zpřesňovacím algoritmem založeným na analýze minimálních běhů a uspěli jsme ve vygenerování výrazně stručnějších invariantů než těch, které jsou generovány v nejmodernějších metodách.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Luk{\'{a}}{\v{s}} Hol{\'{i}}k and Lenka
	Turo{\v{n}}ov{\'{a}}},
  title = {Towards Smaller Invariants for Proving
	Coverability},
  pages = {109--116},
  booktitle = {Computer Aided Systems Theory - EUROCAST 2017},
  year = 2018,
  location = {Berlin Heidelberg, DE},
  publisher = {Springer Verlag},
  ISBN = {978-3-319-74727-9},
  doi = {10.1007/978-3-319-74727-9_13},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11735}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.232.124.77