Článek ve sborníku konference

PODIVÍNSKÝ Jakub a KOTÁSEK Zdeněk. Testing Fault Tolerance Properties: Soft-core Processor-based Experimental Robot Controller. In: Proceedings of the 6th Prague Embedded Systems Workshop. Roztoky u Prahy: České vysoké učení technické, 2018, s. 33-34. ISBN 978-80-01-06456-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Testing Fault Tolerance Properties: Soft-core Processor-based Experimental Robot Controller
Název (cs):Testování odolnosti proti poruchám: Eperimentální řídicí jednotka založená na procesoru
Strany:33-34
Sborník:Proceedings of the 6th Prague Embedded Systems Workshop
Konference:The 6th Prague Embedded Systems Workshop
Místo vydání:Roztoky u Prahy, CZ
Rok:2018
ISBN:978-80-01-06456-6
Vydavatel:České vysoké učení technické
Klíčová slova
FPGA
functional verification
robot controller
fault tolerance
fault injection
Anotace
Odolnost proti poruchám je jedna z možných technik pro zajištění spolehlivosti elektronických systémů. Existuje řada různých přístupů pro zajištění odolnosti proti poruchám a nové stále vznikají. Je důležité tyto techniky ověřovat. Testovací platforma pro ověřování technik odolnosti proti poruchám zaměřených na FPGA je hlavní náplní tohoto článku. Jako experimentální systém slouží robot pro hledání cesty v bludišti a jeho řídicí jednotka založená na procesoru implementovaném v FPGA.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Jakub Podiv{\'{i}}nsk{\'{y}} and Zden{\v{e}}k
	Kot{\'{a}}sek},
   title = {Testing Fault Tolerance Properties: Soft-core
	Processor-based Experimental Robot Controller},
   pages = {33--34},
   booktitle = {Proceedings of the 6th Prague Embedded Systems Workshop},
   year = 2018,
   location = {Roztoky u Prahy, CZ},
   publisher = {Czech Technical University},
   ISBN = {978-80-01-06456-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11750}
}

Vaše IPv4 adresa: 35.173.234.237