Článek ve sborníku konference

JAROŠ Marta. Scientific Workflows Management. In: Počítačové architektúry & diagnostika PAD 2018. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2018, s. 25-28. ISBN 978-80-261-0814-6.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Scientific Workflows Management
Název (cs):Správa vědeckých řetězců úloh
Strany:25-28
Sborník:Počítačové architektúry & diagnostika PAD 2018
Konference:Počítačové architektury a diagnostika 2018
Místo vydání:Plzeň, CZ
Rok:2018
ISBN:978-80-261-0814-6
Vydavatel:Západočeská univerzita v Plzni
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconSbornik_PAD_2018.pdfPAD 201818,9 MB2018-09-10 18:59:49
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
správa řetězců složitých úloh, vysoce náročné výpočty, distribuované počítání, automatizace, služba
Anotace
Existující nástroje umožňují tvorbu řetězců úloh, jejich spuštění a sdílení mezi uživateli. Tyto nástroje cílí převážně na expertní uživatele. Vyladění nastavení takového řetězce úloh tak, aby jeho spuštění bylo na konkrétním výpočetním prostředku efektivní, je velice náročné a klade na uživatele vysoké nároky. Tato práce představuje přístup a návrh nástroje, který provádí automatizované plánování, spouštění a monitorování rozsáhlých řetězců úloh. 
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Marta Jaro{\v{s}}},
   title = {Scientific Workflows Management},
   pages = {25--28},
   booktitle = {Po{\v{c}}{\'{i}}ta{\v{c}}ov{\'{e}} architekt{\'{u}}ry \&
	diagnostika PAD 2018},
   year = 2018,
   location = {Plze{\v{n}}, CZ},
   publisher = {University of West Bohemia in Pilsen},
   ISBN = {978-80-261-0814-6},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11768}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.204.179.0