Článek ve sborníku konference

PUTEROVÁ Janka a MARTÍNEK Tomáš. digIS: automated pipeline for detecting distant, novel insertion sequence elements in prokaryotes. In: Data & Knowledge 2018. Brno: Vysoké učení technické v Brně, 2018, s. 1-5. ISBN 978-80-214-5679-2.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:digIS: automated pipeline for detecting distant, novel insertion sequence elements in prokaryotes
Název (cs):digIS: automatická pipeline pro detekci vzdálených a nových inzerčních sekvencí u prokaryot
Strany:1-5
Sborník:Data & Knowledge 2018
Konference:Data a znalosti 2018
Místo vydání:Brno, CZ
Rok:2018
ISBN:978-80-214-5679-2
Vydavatel:Vysoké učení technické v Brně
Klíčová slova
inseční sekvence, skryté markovove modely, transpozony, mobilní genetické elementy, transposása
Anotace
Inserční sekvence (IS) jsou krátke sekvence DNA (typicky méně než 5 kb) a představuji nejjednodušší transpozibilní prvky. Jsou rozšířené u prokaryot a mohou se vyskytovat ve velkých počtech v jejich genomu. IS hrají důležitou roli ve struktuře a evoluci prokaryotického genomu, například mohou způsobit velké přeuspořádání genomu hostitele nebo inaktivaci genů. Současné nástroje pro detekci a anotaci IS elementů závisí buď na stávajících anotacích genomu nebo na databázích známých IS  elementů a postrádají schopnost generalizace, což vede k neschopnosti detekovat nové IS elementy nebo vzdálené členy jednotlivých IS rodín. Zde uvádíme nový přístup, který řeší tyto nedostatky na základě manuálně upravených pHMM.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
   author = {Janka Puterov{\'{a}} and Tom{\'{a}}{\v{s}}
	Mart{\'{i}}nek},
   title = {digIS: automated pipeline for detecting distant,
	novel insertion sequence elements in prokaryotes},
   pages = {1--5},
   booktitle = {Data \& Knowledge 2018},
   year = 2018,
   location = {Brno, CZ},
   publisher = {Brno University of Technology},
   ISBN = {978-80-214-5679-2},
   language = {english},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11813}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.81.28.94