Článek ve sborníku konference

VAŠÍČEK Zdeněk, MRÁZEK Vojtěch a SEKANINA Lukáš. Automated Circuit Approximation Method Driven by Data Distribution. In: Design, Automation and Test in Europe Conference. Florence: European Design and Automation Association, 2019, s. 96-101. ISBN 978-3-9819263-2-3.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Automated Circuit Approximation Method Driven by Data Distribution
Název (cs):Automatizovaná metoda aproximace obvodů řízená distribucí dat
Strany:96-101
Sborník:Design, Automation and Test in Europe Conference
Konference:Design, Automation and Test in Europe Conference
Místo vydání:Florence, IT
Rok:2019
ISBN:978-3-9819263-2-3
DOI:10.23919/DATE.2019.8714977
Vydavatel:European Design and Automation Association
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
icondate19_final.pdf603 KB2019-01-01 20:23:40
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
digital circuit, approximate circuit, functional approximation, neural network
Anotace
V článku popisujeme aplikačně specifickou, daty řízenou a plně automatizovanou metodu pro funkcionální aproximaci číslicových obvodů. Je ukázáno, jak převést metriku výpočtu chyby definovanou na úrovni aplikace, na metriku pracující na úrovni aproximované komponenty. Taková metrika je potřebná pro rychlé prohledávání prostoru aproximovaných implementací komponent použitých v dané aplikaci. To je umožněno zavedením vážené střední chyby (WMED), která je využitelná pro řízení aproximačního procesu na bázi genetického programování.  WMED používá váhy, které jsou vypočteny dle distribuce dat na zvoleném místě aplikace, k určení důležitosti každého vstupního vektoru pro aproximační proces. Metoda je vyhodnocena pomocí syntetických obvodů a aplikačně specifických MAC jednotek optimalizovaných pro klasifikátory obrazů založených na neuronových sítích.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and
	Vojt{\v{e}}ch Mr{\'{a}}zek and Luk{\'{a}}{\v{s}}
	Sekanina},
  title = {Automated Circuit Approximation Method Driven by
	Data Distribution},
  pages = {96--101},
  booktitle = {Design, Automation and Test in Europe Conference},
  year = 2019,
  location = {Florence, IT},
  publisher = {European Design and Automation Association},
  ISBN = {978-3-9819263-2-3},
  doi = {10.23919/DATE.2019.8714977},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11821}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.226.251.81