Článek ve sborníku konference

PULUGUNDLA Bhargav, BASKAR Murali K., KESIRAJU Santosh, EGOROVA Ekaterina, KARAFIÁT Martin, BURGET Lukáš a ČERNOCKÝ Jan. BUT system for low resource Indian language ASR. In: Proceedings of Interspeech 2018. Hyderabad: International Speech Communication Association, 2018, s. 3182-3186. ISSN 1990-9772. Dostupné z: https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/1302.html
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:BUT system for low resource Indian language ASR
Název (cs):VUT systém pro rozpoznávání indických jazyků s omezenými zdroji
Strany:3182-3186
Sborník:Proceedings of Interspeech 2018
Konference:Interspeech 2018
Místo vydání:Hyderabad, IN
Rok:2018
URL:https://www.isca-speech.org/archive/Interspeech_2018/abstracts/1302.html
Časopis:Proceedings of Interspeech, roč. 2018, č. 9, FR
ISSN:1990-9772
DOI:10.21437/Interspeech.2018-1302
Vydavatel:International Speech Communication Association
URL:http://www.fit.vutbr.cz/research/groups/speech/publi/2018/pulugundla_interspeech2018_.pdf [PDF]
Klíčová slova
Indian languages, low resource ASR, multilingual, LF-MMI
Anotace
Článek pojednává o VUT systému pro rozpoznávání indických jazyků s omezenými zdroji, který byl vytvořen VUT Jilebi týmem v roce 2018.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Bhargav Pulugundla and K. Murali Baskar and
	Santosh Kesiraju and Ekaterina Egorova and Martin
	Karafi{\'{a}}t and Luk{\'{a}}{\v{s}} Burget and
	Jan {\v{C}}ernock{\'{y}}},
  title = {BUT system for low resource Indian language ASR},
  pages = {3182--3186},
  booktitle = {Proceedings of Interspeech 2018},
  journal = {Proceedings of Interspeech},
  volume = 2018,
 number = 9,
  year = 2018,
  location = {Hyderabad, IN},
  publisher = {International Speech Communication Association},
  ISSN = {1990-9772},
  doi = {10.21437/Interspeech.2018-1302},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11841}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.173.11