Článek ve sborníku konference

MRÁZEK Vojtěch, HANIF Muhammad A., VAŠÍČEK Zdeněk, SEKANINA Lukáš a SHAFIQUE Muhammad. autoAx: An Automatic Design Space Exploration and Circuit Building Methodology utilizing Libraries of Approximate Components. In: The 56th Annual Design Automation Conference 2019 (DAC '19). Las Vegas: Association for Computing Machinery, 2019, s. 1-6. ISBN 978-1-4503-6725-7. Dostupné z: https://arxiv.org/abs/1902.10807
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:autoAx: An Automatic Design Space Exploration and Circuit Building Methodology utilizing Libraries of Approximate Components
Název (cs):autoAx: Automatická metodologie pro vytváření obvodů s využitím knihoven aproximačních komponent
Strany:1-6
Sborník:The 56th Annual Design Automation Conference 2019 (DAC '19)
Konference:Design Automation Conference
Místo vydání:Las Vegas, US
Rok:2019
URL:https://arxiv.org/abs/1902.10807
ISBN:978-1-4503-6725-7
DOI:10.1145/3316781.3317781
Vydavatel:Association for Computing Machinery
Klíčová slova
approximate computing, design space exploration, approximate components, machine learning
Anotace
Zavedením aproximací můžeme získat energeticky efektivní výpočetní systémy, jako jsou například různé akcelerátory. V literatuře je navržena celá řada knihoven obsahující základní aproximační obvody, které je možné využít v konstrukci těchto hardwarových akcelerátorů. Vzhledem k tomu, že tyto knihovny obsahují desítky až tisíce implementací každé aritmetické operace, je nemožné najít optimální kombinaci těchto obvodů i pro malé aplikace skládajících se jen z několika operací. Otázkou tedy je, jak efektivně kombinovat obvody z těchto knihoven ke konstrukci komplexních akcelerátorů. Tento článek navrhuje novou metodologii pro hledání, výběr a kombinaci obvodů v knihovnách. Aby bylo prohledávání prostoru co nejrychlejší, metodologie využívá techniky strojového učení provytváření výpočetní modely odhadující celkovou kvalitu a cenu bez toho, že by bylo nutné provádět syntézu a simulaci na úrovni akcelerátoru.  S využitím navržené metodologie jsme vytvořili stovky aproximačních akcelerátorů, které vykazují relevantní poměr mezi kvalitou výstupu a cenou implementace. Navíc při návrhu složitějšího Gaussova filtru, který využívá 17 aritmetických operací, náš přístup umožnil během pár hodin vybrat 10^3 kvalitních řešení z celkového počtu 10^23 možných kombinací, přestože by plné prohledávání zabralo 4 měsíce i na velmi výkonném procesoru.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Vojt{\v{e}}ch Mr{\'{a}}zek and A. Muhammad Hanif
	and Zden{\v{e}}k Va{\v{s}}{\'{i}}{\v{c}}ek and
	Luk{\'{a}}{\v{s}} Sekanina and Muhammad Shafique},
  title = {autoAx: An Automatic Design Space Exploration and
	Circuit Building Methodology utilizing Libraries
	of Approximate Components},
  pages = {1--6},
  booktitle = {The 56th Annual Design Automation Conference 2019 (DAC '19)},
  year = 2019,
  location = {Las Vegas, US},
  publisher = {Association for Computing Machinery},
  ISBN = {978-1-4503-6725-7},
  doi = {10.1145/3316781.3317781},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11862}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.239.158.107