Článek ve sborníku konference

VESELÝ Vladimír, HOLUŠA Jan a RYŠAVÝ Ondřej. First-hop Redundancy Protocols in OMNeT++. In: Proceedings of the 7th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications - Volume 1: SIMULTECH. Madrid: SciTePress - Science and Technology Publications, 2017, s. 331-339. ISBN 978-989-758-265-3. Dostupné z: http://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=Ke3wO6vEnwM=&t=1
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:First-hop Redundancy Protocols in OMNeT++
Název (cs):Protokoly pro redundanci výchozí brány v OMNeT++
Strany:331-339
Sborník:Proceedings of the 7th International Conference on Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and Applications - Volume 1: SIMULTECH
Konference:SIMULTECH 2017 - 7. mezinárodní konference - Metodologie, technologie a aplikace simulace systémů
Místo vydání:Madrid, ES
Rok:2017
URL:http://www.scitepress.org/PublicationsDetail.aspx?ID=Ke3wO6vEnwM=&t=1
ISBN:978-989-758-265-3
DOI:10.5220/0006441503310339
Vydavatel:SciTePress - Science and Technology Publications
Klíčová slova
FHRP, HSRP, GLBP, FHRP, ANSAINET, OMNeT++
Anotace
Vysoká dostupnost představuje důležitou vlastnost každé místní podnikové oblasti nebo sítě datových center. Vzhledem k významu vysoké dostupnosti očekávají návrháři a správci sítí podporu od nástrojů, které napomáhají správné konfiguraci. Simulace je široce přijatým přístupem pro testování návrhu a konfigurace sítě, který pomáhá odhalit možné problémy funkčnosti a výkonu. Simulátor OMNeT ++ poskytuje INET rámec nabízející modely internetových zařízení, protokolů a mechanismů. Tento článek představuje rozšíření rámce INET se dvěma protokoly o vysoké dostupnosti, a to HSRP a GLBP. Toto rozšíření umožňuje přesně simulovat scénáře s funkcemi redundance výchozí brány, která nebyla předtím snadná. V příspěvku stručně přezkoumáme základní pojmy těchto protokolů, popíšeme návrh simulačních modelů a prezentujeme výsledky ověření a validace.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Vladim{\'{i}}r Vesel{\'{y}} and Jan Holu{\v{s}}a
	and Ond{\v{r}}ej Ry{\v{s}}av{\'{y}}},
  title = {First-hop Redundancy Protocols in OMNeT++},
  pages = {331--339},
  booktitle = {Proceedings of the 7th International Conference on
	Simulation and Modeling Methodologies, Technologies and
	Applications - Volume 1: SIMULTECH},
  year = 2017,
  location = {Madrid, ES},
  publisher = {SciTePress - Science and Technology Publications},
  ISBN = {978-989-758-265-3},
  doi = {10.5220/0006441503310339},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11945}
}

Vaše IPv4 adresa: 3.83.192.109