Příručka

EYSSELT Miloš. Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2017/2018. Ing. Vladislav Pokorný - Litera Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2017.
Jazyk publikace:čeština
Název publikace:Studijní programy na Fakultě informačních technologií: IT - Informační technologie, Ak.r. 2017/2018
Název (en):Degree Programmes at the Faculty of Information Technology: IT - Information Technology, Ac.Y. 2017/2018
Strany:76
Místo vydání:Ing. Vladislav Pokorný - Litera Brno, CZ
Rok:2017
Vydavatel:Fakulta informačních technologií VUT v Brně
Klíčová slova
studium na Fakultě informačních technologií VUT v Brně, bakalářský studijní program IT-BC-3, navazující magisterský studijní program IT-MGR-2
Anotace
Informační materiál v přehledné formě podává vysvětlení o novém studijním plánu v bakalářském studijním programu IT-BC-3. Je podána stručná informace o navazujícím magisterském studijním programu IT-MGR-2. Příručka je připravena pro studenty, kteří se zapíší do bakalářského studia se zahájením výuky v září 2017. Příručka bude zdarma poskytována studijním poradcům ze středních škol na veletrhu pomaturitního vzdělávání GAUDEAMUS 2017 na podzim 2017.
Určeno pro vnitřní využití.
BibTeX:
@MANUAL{
   author = {Milo{\v{s}} Eysselt},
   title = {Studijn{\'{i}} programy na Fakult{\v{e}}
	informa{\v{c}}n{\'{i}}ch technologi{\'{i}}: IT -
	Informa{\v{c}}n{\'{i}} technologie, Ak.r.
	2017/2018},
   pages = 76,
   year = 2017,
   location = {Ing. Vladislav Pokorn{\'{y}} - Litera Brno, CZ},
   publisher = {Faculty of Information Technology BUT},
   language = {czech},
   url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs?id=11423}
}

Vaše IPv4 adresa: 34.238.189.171