Článek ve sborníku konference

HOMOLIAK Ivan, BARABAS Maroš a HANÁČEK Petr. Exploitation of NetEm Utility for Non-payload-based Obfuscation Techniques Improving Network Anomaly Detection. In: Proceedings of 12th International Conference on Security and Privacy in Communication Networks. Guangzhou: Springer International Publishing, 2017, s. 770-773. ISBN 978-3-319-59607-5.
Jazyk publikace:angličtina
Název publikace:Exploitation of NetEm Utility for Non-payload-based Obfuscation Techniques Improving Network Anomaly Detection
Název (cs):Využití nástroje NetEm pro Non-payload-based obfuskační techniky vylepšující detekci síťových anomalí
Strany:770-773
Sborník:Proceedings of 12th International Conference on Security and Privacy in Communication Networks
Konference:The 12th EAI International Conference on Security and Privacy in Communication Networks
Řada knih:Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering
Místo vydání:Guangzhou, CN
Rok:2017
ISBN:978-3-319-59607-5
DOI:10.1007/978-3-319-59608-2
Vydavatel:Springer International Publishing
Soubory: 
+Typ Jméno Název Vel. Poslední změna
iconextended-abstr-obfus.pdf149 KB2018-06-04 15:06:34
^ Vybrat vše
S vybranými:
Klíčová slova
NetEm,
Network anomaly detection,
Intrusion detection,
Obfuscation, 
Evasion,
Naive Bayes 
Anotace
Hlavním cílem této práce je pomoci vylepšit schopnosti detekce útoku u detektorů síťových anomálií založených na metodách strojového učení. Práce užívá několik technik zaměřených na obfuskaci síťových útoku, které jsou založené na modifikaci různých vlastností síťových toků. Dále prezentujeme nástroj vystavěný na NetEm utilitě a Metasploit frameworku, který slouží pro automatickou exploitaci síťových zranitelností s možností použití obfuskačních technik. Nástroj je aplikován na vybranou množinu síťových útoků a následně jsou pořízená data použita pro experimenty s dolováním dat užívající metriky pro detekci anomálií, nazývané ,,Advanced Security Network Metrics", které byly navrženy v naší předešlé práci. Naše experimenty potvrzují předpokládané dosažení lepší klasifikační odezvy a přesnosti pouze v případě zahrnutí obfuskovaných útoků v trénovacím procesu Naivním Bayesovským klasifikátorem. Provedli jsme vyhodnocení úspěšnosti všech navrhovaných obfuskacích, kde ty nejúspěšnější jsou založeny na kombinaci několika technik a poškození paketů. Náš zvolený přístup experimentálně neuvažuje normalizátor síťového provozu, jelikož byly popsány problémy s jejich výkonem a závislostí na platformě stejně tak jako rozdíly a problémy s různými implementacemi.
BibTeX:
@INPROCEEDINGS{
  author = {Ivan Homoliak and Maro{\v{s}} Barabas and Petr
	Han{\'{a}}{\v{c}}ek},
  title = {Exploitation of NetEm Utility for
	Non-payload-based Obfuscation Techniques Improving
	Network Anomaly Detection},
  pages = {770--773},
  booktitle = {Proceedings of 12th International Conference on Security and
	Privacy in Communication Networks},
  series = {Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social
	Informatics and Telecommunications Engineering},
  year = 2017,
  location = {Guangzhou, CN},
  publisher = {Springer International Publishing},
  ISBN = {978-3-319-59607-5},
  doi = {10.1007/978-3-319-59608-2},
  language = {english},
  url = {http://www.fit.vutbr.cz/research/view_pub.php.cs.iso-8859-2?id=10934}
}

Vaše IPv4 adresa: 18.206.13.39